Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO Vilniaus rajono SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO pakeitimo

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-382

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 d. ir Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2, 5, 8.2, 21, 22.1, 22.2, 22.4 punktais bei atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-30 įsakymą Nr. A27(1)-2240 ir Vilniaus rajono socialinės rūpybos skyriaus 2019-09-23 raštą Nr. A38(1)-1476, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3- 84 patvirtintą Viešame aukcione parduodamų Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 sprendimą Nr. T3-292 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-84, pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Marija Rekst

 

Patvirtinta

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-84

(Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 25 d. sprendimo

Nr. T3-382 redakcija)

 

Viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašAS

 

 

Eil.

 

Nr.

 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalus Nr., kiti identifikuojantys duomenys

 

Adresas

 

Turto likutinė vertė, (2018-09-01) Eur

 

1.

 

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279 Veriškių k.v.)

 

Vilniaus r. sav. Sužionių sen., Veriškių k. Ūkininkų g. 9

 

838,96

 

2.

 

Patalpa- maisto prekių parduotuvė (bendrabučio pastate, unikalus Nr.4196-3018-0010, 15N3p, patalpos unikalus Nr. 4400-0494-6881:8824, paskirtis prekybos, bendras plotas 86,25 kv. m)

 

Vilniaus r. sav., Baltosios Vokės k., Miško g.11-30

 

2323,12

 

3.

 

Butas su rūsiu (unikalus Nr. 4197-7018-5019:0002, 3-jų kambarių butas, bendras plotas 68,68 kv. m, gyvenamasis plotas 45,08 kv. m, be patogumų, krosninis šildymas, nėra vandens, kanalizacijos, 2-as aukštas, pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4197-7018-5019, 4A2p, statybos metai 1968, sienos plytų mūras) 

 

Vilniaus r. sav., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 20-3

 

 

 

0,00

 

4.

 

Bibliotekos pastatas su sandėliu (unikalus Nr. 4194-0343-7013, paskirtis kultūros, 1C1m, statybos metai 1940, krosninis šildymas, bendras plotas 89,85 kv. m ir pastatas – sandėlis (unikalus Nr. 4194-0343-7024, 2I1ž, paskirtis pagalbinio ūkio, užstatytas plotas 27,01 kv. m)

 

Vilniaus r. sav., Marijampolio sen. Parudaminio k. , Vilniaus g. 17

 

6618,98

 

5.

 

Negyvenamoji patalpa - Pirtis (unikalus Nr. 4190-9018-6014:0002, patalpos pažymėtos nuo 1-1 iki 1-17, nuo 1-37 iki 1-39, paskirtis - paslaugų, aukštas - 1, vietinis centrinis šildymas, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4197-9018-6014, 1L1m, statybos metai 1979, vienas aukštas, bendras plotas 206,52 kv. m.)

Vilniaus r. sav., Mickūnų sen.,

 

Mickūnų mstl., Pirties g. 4- 1,

 

3744,83

 

6.

Negyvenamoji patalpa - Parduotuvė (unikalus Nr. 4196-8027-3013:0006, 7v, patalpos pažymėtos plane 7-5, 7-6, 7-7, 7-8,7-9,7-10, 7-11, bendras plotas 95,87 kv. m, paskirtis - prekybos, krosninis šildymas, aukštas - 1, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. 4196-8027-3013, 1A2p, statybos metai 1968)

 

Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 2-7

 

986,38

 

7.

 

Butas/patalpa - Butas (unikalus Nr. 4400-0991-8038:8907, žymėjimas 4, bendras plotas 32,31 kv. m, gyvenamasis plotas 12,21 kv. m, paskirtis – gyvenamoji (butų), kambarių skaičius - 1, aukštas -1, krosninis šildymas, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 4192-1000-1018, 1A1/m, sienos rąstu, statybos metai 1921.

 

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g. 1-4

 

288,93

___________