LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl KULTŪROS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO

NR. ĮV-714 „DĖL lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 20 d. Nr. ĮV-568

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. ĮV-714 „Dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. T v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Lietuvos kultūros ir meno tarybą (toliau – taryba):

1.1. dr. Lolita Jablonskienė – Nacionalinės dailės galerijos vadovė (tarybos pirmininkė);

1.2. Dagnė Vildžiūnaitė – Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė (tarybos pirmininkės pavaduotoja);

1.3. Skaistė Aleksandravičiūtė – Jaunimo reikalų tarybos narė;

1.4. dr. Irena Alperytė – Kultūrinės edukacijos tarybos narė;

1.5. Audrius Ambrasas – Lietuvos architektūros meno tarybos pirmininkas;

1.6. Emilija Banionytė – Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkė;

1.7. dr. Rokas Dovydėnas – Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos narys;

1.8. Kęstutis Drazdauskas – Lietuvos kino tarybos narys;

1.9. dr. Marija Drėmaitė – Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos narė;

1.10. Audronė Drungilaitė – Lietuvos dizaino tarybos pirmininko pavaduotoja;

1.11. Goda Giedraitytė – Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos narė;

1.12. Vilma Griškevičienė – Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija" kanclerė;

1.13. dr. Rūta Kačkutė – Muziejų tarybos narė;

1.14. Juozas Markauskas – Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys;

1.15. Romas Matulis – Kultūros centrų tarybos narys;

1.16. Milda Valančiauskienė – Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos pirmininkė;

1.17. Gytis Vaškelis – Literatūros tarybos pirmininkas;

1.18. Viktorija Vitaitė – Neįgaliųjų reikalų tarybos narė;

1.19. Dalius Žižys – Archyvų tarybos narys.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Simonas Kairys