Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. rugsėjo 3 D. NUTARIMO NR. 907 „dėl institucijų, atsakingų už lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. 999

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir 2.4 papunktį išdėstyti taip:

2.4Lietuvos transporto saugos administracija – už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų, susijusių su žvejybos laivais, teikimą Agentūrai;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Giedrius Surplys