Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR GRUZIJOS ASOCIACIJOS SUSITARIMĄ 

 

2014 m. liepos 3 d. Nr. 1K-1883

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 punktu,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 2014 m. birželio 27 d. Briuselyje priimtą Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą.

 

2 straipsnis.

Šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui pateiks užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, o jam negalint dalyvauti – užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė