LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 6 d. Nr. A1-257

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 50 punktu:

1.  T v i r t i n u 2022 metų lėšų paskirstymą savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-257

 

2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI

 

 

Eil. nr.

 

Savivaldybės pavadinimas

 

Skirta lėšų 2022 m. (Eur)

 

1.

 

Akmenės rajono savivaldybė

13 665

 

2.

 

Alytaus miesto savivaldybė

35 774

 

3.

 

Alytaus rajono savivaldybė

18 690

 

4.

 

Anykščių rajono savivaldybė

16 334

 

5.

 

Birštono savivaldybė

2 936

 

6.

 

Biržų rajono savivaldybė

16 680

 

7.

 

Druskininkų savivaldybė

14 120

 

8.

 

Jonavos rajono savivaldybė

28 903

 

9.

 

Joniškio rajono savivaldybė

14 752

 

10.

 

Jurbarko rajono savivaldybė

18 010

 

11.

 

Kalvarijos savivaldybė

7 124

 

12.

 

Kauno rajono savivaldybė

69 686

 

13.

 

Kazlų Rūdos savivaldybė

7 710

 

14.

 

Kelmės rajono savivaldybė

18 254

 

15.

 

Kretingos rajono savivaldybė

26 487

 

16.

 

Kupiškio rajono savivaldybė

11 561

 

17.

 

Lazdijų rajono savivaldybė

12 990

 

18.

 

Marijampolės savivaldybė

38 439

 

19.

 

Mažeikių rajono savivaldybė

37 046

 

20.

 

Molėtų rajono savivaldybė

12 177

 

21.

 

Neringos savivaldybė

3 486

 

22.

 

Pagėgių savivaldybė

5 580

 

23.

 

Pakruojo rajono savivaldybė

13 058

 

24.

 

Palangos miesto savivaldybė

12 295

 

25.

 

Panevėžio rajono savivaldybė

25 636

 

26.

 

Pasvalio rajono savivaldybė

16 293

 

27.

 

Plungės rajono savivaldybė

23 755

 

28.

 

Prienų rajono savivaldybė

17 965

 

29.

 

Radviliškio rajono savivaldybė

24 691

 

30.

 

Raseinių rajono savivaldybė

21 628

 

31.

 

Rietavo savivaldybė

5 244

 

32.

 

Rokiškio rajono savivaldybė

19 781

 

33.

 

Skuodo rajono savivaldybė

11 773

 

34.

 

Šakių rajono savivaldybė

18 918

 

35.

 

Šalčininkų rajono savivaldybė

21 900

 

36.

 

Šilalės rajono savivaldybė

15 552

 

37.

 

Šilutės rajono savivaldybė

28 085

 

38.

 

Širvintų rajono savivaldybė

10 675

 

39.

 

Telšių rajono savivaldybė

28 452

 

40.

 

Ukmergės rajono savivaldybė

23 789

 

41.

 

Utenos rajono savivaldybė

26 474

 

42.

 

Varėnos rajono savivaldybė

14 821

 

43.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė

25 095

 

44.

 

Visagino savivaldybė

14 532

 

45.

 

Zarasų rajono savivaldybė

10 641

 

Iš viso:

 

861 457

 

_______________________