LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-261 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LEADER“ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. 3D-97

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Leader“ priemonės įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Inga Venciulytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė;

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja;

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė (jos nesant – Giedrė Kazakavičienė, Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Ingrida Gečienė – viešosios įstaigos Socialinių inovacijų instituto direktorė (jos nesant – Laima Nevinskaitė, Socialinių inovacijų instituto partnerė, tyrėja);

Violeta Jankauskienė – Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Virginija Liukpetrytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja (jos nesant – Beata Zemska, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus patarėja);

Darius Liutikas – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Alma Rasimienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Dr. Artūras Pocius – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

Giedrė Puidokienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja;

Povilas Saulevičius – Varėnos krašto vietos veiklos grupės projektų vadovas (jo nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Arūnas Stasiūnas, vietos veiklos grupės „Nemunas“ projektų vadovas);

Laurynas Totoraitis – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorius (jo nesant – Mantas Sakalauskis, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Teisės klinikos teisininkas);

Liuda Tuomaitė – žemės ūkio ministro patarėja;

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Andželika Barčkienė, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Bronius Markauskas