Nr. DOK-2473

Teisminio proceso Nr. 2-13-3-02888-2021-0

(S)

 

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2022 m. gegužės 18 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Bublienės, Gedimino Sagačio (kolegijos pirmininkas) ir Donato Šerno,

 

susipažinusi su 2022 m. gegužės 4 d. paduotu suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Mano Būstas Kaunas“ kasaciniu skundu dėl Kauno apygardos teismo 2022 m. vasario 8 d. nutarties peržiūrėjimo,

 

n u s t a t ė :

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija 2022 m. balandžio 20 d. nutartimi Nr. DOK-2093 atsisakė priimti suinteresuoto asmens UAB „Mano Būstas Kaunas“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2022 m. vasario 8 d. nutarties peržiūrėjimo, konstatavusi, kad jis neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 350 straipsnio 5 dalį asmuo, kurio skundą atsisakoma priimti dėl to, kad jis neatitinka CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, ištaisęs trūkumus, turi teisę iš naujo paduoti kasacinį skundą, nepažeisdamas CPK 345 straipsnyje nustatyto termino.

Atrankos kolegija, susipažinusi su suinteresuoto asmens UAB „Mano Būstas Kaunas“ antrą kartą paduodamu kasaciniu skundu, pažymi, kad nors skundo turinys pakoreguotas, tačiau jame nenurodyta iš esmės naujų argumentų, kurie sudarytų kasacijos pagrindą, todėl atrankos kolegija neturi pagrindo dėl kasacinio skundo priimtinumo daryti kitokią išvadą, nei padarė ankstesnė atrankos kolegija.

Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

 

Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Kasacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                                                                      Danguolė Bublienė

 

 

Gediminas Sagatys

 

 

Donatas Šernas