Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1395

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Vilius Šapoka

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1395
priedas

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 METŲ SĄMATA

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Suma, tūkst. eurų

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,

iš jų:

477 461

1.

valstybinės reikšmės rajoniniams keliams su žvyro danga asfaltuoti

80 000

2.

vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti

10 000

3.

projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

15 000

4.

projektui „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,190–6,940 km) nauja statyba“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

2 500

5.

projektui „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

5 000

6.

2019 metų mokėjimams nenaudotina suma pagal Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatas

26 498

7.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti,

iš jų:

220 001

7.1.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų (išskyrus 7.2–7.6 papunkčiuose numatytas veiklas)

135 696

7.2.

valstybės įmonei „Kelių priežiūra“ (tarp jų gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti)

79 000

7.3.

Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti

35

7.4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotai viešajai įstaigai (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 5 dalis)

1 800

7.5.

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti

1 300

7.6.

akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti

2 170

8.

vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų,

iš jų:

101 539

8.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus – 4 procentai,

iš jų:

4 062

8.1.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams

2 031

8.1.2.

pasienio vietinės reikšmės keliams

528

8.1.3.

privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus

1 503

8.2.

vietinės reikšmės kelių (gatvių), kurių sąrašą kasmet sudaro ir raštu suderinęs su vidaus reikalų ministru tvirtina susisiekimo ministras, tiksliniam finansavimui – 20 procentų,

iš jų:

20 308

8.2.1.

pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo plėtojimo, rekonstravimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais – 90 procentų

18 277

8.2.2.

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 10 procentų

2 031

8.3.

likusi lėšų dalis – 76 procentai Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu paskirstoma taip:

77 169

8.3.1.

miestų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 35 procentai

27 009

8.3.2.

kitoms savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 65 procentai

50 160

9.

valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas)

16 923

 

––––––––––––––––––––