VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2010 m. gruodžio 31 d.
ĮSAKYMO NR. 22.3-120 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. sausio 21 d. Nr. 22.3-21

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“, 191 punktą ir jį išdėstau taip:

191.      Licencijos turėtojas privalo pasirengti veikti avarijų, susijusių su radioaktyviųjų atliekų apdorojimu, saugojimu ir vežimu, metu.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                      Michail Demčenko