LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-288 „DĖL ILGALAIKIO PACIENTŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS LIGOMIS, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 22 d.  Nr. V-1709

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Papildau 19 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtas ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas tęsiamas vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusiomis Aprašo 8 priedo nuostatomis, bet ne ilgiau kaip vienus metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis

ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos

aprašo 8 priedas

 

ILGALAIKIO SUAUGUSIŲJŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOMIS, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO SĄLYGOS IR LIGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ligos pavadinimas

Sveikatos priežiūros

specialisto profesinė kvalifikacija

Ligos kodas

pagal

TLK-10-AM

Maksimalus

paciento apsilankymų skaičius per metus

Paciento sveikatos

būklės stebėjimo trukmė ir stebėsenos  dokumentavimo formos

1.           

Būklė po ūminio vainikinių arterijų sindromo

 

Gydytojas kardiologas

 

 

I21

I22

 

 

1 metais – 4 kartai per metus

2−3 metais – 3 kartus per metus

 

3 metai. Vykdant stebėseną rekomenduojama stebėti duomenis, nurodytus Paciento, patyrusio vainikinių kraujagyslių sindromą, ilgalaikės stebėsenos duomenų formoje (Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo 19 priedas) (toliau – stebėsenos duomenų forma)

2.           

Nestabilioji krūtinės angina po revaskuliarizacijos procedūros

Gydytojas kardiologas

Z95.5 Z95.1 su kodu I20.0

 

1 metais – 3 kartai per metus

2 metai – 2 kartus per metus

2 metai. Vykdant stebėseną rekomenduojama stebėti duomenis, nurodytus stebėsenos duomenų formoje

3.           

Lėtinis vainikinių arterijų sindromas po revaskuliarizacijos procedūros

 

 

Gydytojas kardiologas

I20.1 

I20.8 

I20.9 

I25.1 

I25.3

I25.2 

I25.4 

I25.5 

I25.6 

I25.8 

I25.9 su kodu

Z95.5

Z95.1

Z95.2

1 metais – 3 kartai per metus

2 metai – 2 kartus per metus

 

2 metai. Vykdant stebėseną rekomenduojama stebėti duomenis, nurodytus stebėsenos duomenų formoje

4.           

Plautinė hipertenzija

Gydytojas kardiologas

I27.0

I27.8

I27.2

4 kartus per metus

3 metai

 

5.           

Būklė po plaučių embolijos

Gydytojas kardiologas

I26

3 kartus per metus

2 metai

6.           

Pirminė arterinė hipertenzija, kai tikslinis AKS nepasiekiamas skiriant 4 skirtingų klasių  antihipertenzinius vaistus (kai vienas iš jų –diuretikas) optimaliomis dozėmis

Gydytojas kardiologas

I11

 

4 kartus per metus

 

3 metai

7.           

Būklė po kardioverterio-defibriliatoriaus  ar elektrokardiostimuliatoriaus implantavimo

Gydytojas kardiologas

Z45.0

 

1 metais po implantavimo  – 2 kartus per metus; po implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus iškrovų – 4 kartus per metus

1 metai;

esant implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus iškrovoms – 1 metai po iškrovų

 

 

8.           

Širdies ritmo sutrikimai: skilvelinė tachikardija,  dažna skilvelinė ekstrasistolija (kai skilvelinių estrasistolių > 10 000)

Gydytojas kardiologas

I47.2

I47.1

I49.3

 

4 kartus per metus

 

1 metai

9.           

Kanalopatijos (ilgo, trumpo QT, Brugada sindromai)

Gydytojas kardiologas

I49.8

2 kartus per metus

individuali

10.           

Persirgtas miokarditas, perikarditas, endokarditas

Gydytojas kardiologas

I40

I41

I51.4

I30

I31

I32

I33

4 kartus per metus

 

1 metai

11.           

Prieširdžių virpėjimas: paroksizmai >2 kartų per mėnesį ir po perkateterinio gydymo

Gydytojas kardiologas

I48

4 kartus per metus

 

 

2 metai

12.           

Krūtininės aortos ligos prieš ir po chirurginio ar perkateterinio gydymo

Gydytojas kardiologas

I71

Z95.2

Z95.8

2 kartai per metus

 

Iki korekcijos ir

1 metai po korekcijos

13.           

Būklė po vožtuvų komisūrotomijų ir plastinių operacijų

Gydytojas kardiologas

Z95.4

2 kartus per metus

 

1 metai

14.           

Būklė po širdies navikų operacijos

Gydytojas kardiologas

C38.0

2 kartus per metus

5 metai po operacijos

15.           

Lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos (įskaitant šeimines) lipidemijos

Kai BCh > 7,5 mmol/l

MTL Ch > 6 mmol/l

Ar Tg > 4,5 mmol/l    

Gydytojas kardiologas

E78

1 metais – 4 kartai per metus

2−3 metais – 3 kartus per metus

 

3 metai

16.           

Širdies nepakankamumas:

I–II funkcinė klasė, kai 1 metus nebuvo širdies nepakankamumo paūmėjimo;

III–IV funkcinė klasė, kai 1 metus nebuvo širdies nepakankamumo paūmėjimo

Gydytojas kardiologas

I50

2 kartus per metus

 

 

 

4 kartus per metus

 

Individualiai (atsižvelgiant į ligos etiologiją, eigą ir simptomų stabilizavimą).

Individuliai (kol lieka III–IV funkcinė klasė arba atsiranda paliatyvaus gydymo indikacijos)

17.           

Kardiomiopatija (idiopatinė, diliatacinė, nekompaktinio miokardo, restrikcinė, peripartinė, pomiokarditinė)

Gydytojas kardiologas

I42

 

4 kartus per metus

Individuliai iki kol atsiranda paliatyvaus gydymo indikacijos

18.           

Pirminė arterinė hipertenzija su kylančios aortos dilatacija (aortos plotis viršija 4,4 cm)

Gydytojas kardiologas

I11.9

I71.2

2 kartus per metus

 

Iki operacinio gydymo

19.           

Būklės po aortos koarktacijos, Ebšteino anomalijos korekcijos

Gydytojas kardiologas

Q25.1

Q22.5

3 kartus per metus

 

1 metai po korekcijos

20.           

Būklė po stambiųjų kraujagyslių transpozicijos, bendro arterinio kamieno, aortopulmoninio lango korekcijos

Gydytojas kardiologas

Q20.3

Q20.0

Q21.4

2 kartus per metus

 

1 metai po korekcijos

21.           

Kitos sudėtingos įgimtos ir įgytos didelės širdies ydos

 

Gydytojas kardiologas

I05

I06

I08

I34

I35

Q20.1

Q20.2

Q20.4

Q22.0

Q22.1

Q22.2

Q22.3

Q22.42

Q22.6 

Q23.0

Q23.1

Q23.21

Q23.3

Q23.4

Q23.83

Q24.3

Q24.4

Q25.3

Iki korekcijos

2 kartus per metus

 

Po korekcijos

2 kartus per metus

 

Iki korekcijos ir

1 metai po korekcijos

 

 

PASTABA. Paciento ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas pradedamas atlikus pirminius paciento sveikatos būklės tyrimus. Prieš siunčiant pacientą pas gydytoją kardiologą dėl ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo rekomenduojama atlikti: lipidogramą, bendrą kraujo tyrimą, aspartataminotransferazės (AST), alaninaminotransferazės (ALT), elektrolitų (K, N), kreatinino, C reaktyvinio baltymo (CRB), šlapimo rūgšties, gliukozės, tirotropinio hormono (TTH), šlapimo (dėl mikroalbuminurijos) tyrimus, pasirinktinai krūtinės ląstos rentgenogramą.

––––––––––––––––––––

 

 

Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis

ligomis, sveikatos būklės stebėjimo

tvarkos aprašo 19 priedas

 

PACIENTO, PATYRUSIO VAINIKINIŲ ARTERIJŲ SINDROMĄ, ILGALAIKĖS STEBĖSENOS DUOMENŲ FORMA

 

1.  Paciento lytis, gimimo data, amžius:

 

2.  Diagnozė, simptomai, objektyvi apžiūra, EKG, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų duomenys:

 

3.  Vainikinių arterijų sindromas, dėl kurio vykdoma stebėsena:

MI STP □   MI STN □  Nestabili KA □  Planinė PVAI □   Planinė AoKJO □

Atlikta revaskulizacija: taip □ pilna □ nepilna □ neatlikta □

KŠL ypatumai: kamieno stenozė □  3 VAL □  2VAL □  lėtinė okliuzija □ 3 stentai

Šis įvykis yra: pirmas □  kartotinas □  prieš tai buvo:

MI □ insultas □ PAL □ kraujagyslių intervencijos □

 

4.  Paciento rizikos veiksniai:

Dislipidemija:  taip □  šeiminė □  mišri □  Rūkymas □  Diabetas □  Nutukimas □  LIL □

 

5.  Antitrombozinis gydymas

Paciento kraujavimo rizika: didelė □ labai didelė □  (čia nuoroda į vertinimo lenteles)

Išeminių įvykių rizika: įprastinė □  padidėjusi □  (čia nuoroda į vertinimo lenteles)

Prieširdžių virpėjimas: ne □  taip □  vartojamas antikoaguliantas □ (veikliosios medžiagos pavadinimas)

Antitrombozinio gydymo trukmė:

trigubo: 1 mėn. □  neindikuotinas □

dvigubo: 1 mėn. □ 3 mėn. □ 6 mėn. □ 12 mėn. □ ilgiau kaip 12 mėn. □

Aspirinas 50/75/100/150 mg/per parą  1 mėn. □  3 mėn. □  6 mėn.  □  12  mėn. □  visą gyvenimą  □

P2Y12 inhibitoriai:

tikagreloras 90 mg 2 k./d.:  1 mėn. □  3 mėn. □  6 mėn.  □  12  mėn. □  ilgiau kaip 12 mėn. □

klopidogrelis: 1 mėn. □ 3 mėn. □ 6 mėn. □ 12 mėn. □ ilgiau kaip 12 mėn. □

Antikoaguliantai:   visą gyvenimą  □  ne □

Preparatai: dabigatranas □  rivaroksabanas □  apiksabanas □  edoksabanas □

Antikoagulianto dozė: įprastinė □ sumažinta □ sumažinimo priežastis □ (pasirinkti)

 

6.  Antilipidinis gydymas

MTL-cholesterolio tikslinė koncentracija: sumažinta >50 proc. nuo pradinės MTL-Ch reikšmės<1,4 mmol/l □  <1,0 mmol/l □

Ar tikslinė koncentracija yra pasiekta:

taip □  indikuotina pridėti ezetimibą 10 mg □ indikuotina pridėti PCSK9 veikiančius vaistus □ 

pacientas nesilaiko antilipidinio gydymo rekomendacijos □

Statinai: atorvastatinas  □  rozuvastatinas  □  Dozė mg: 10 □  15 □ 20 □   30 □   40 □   60 □   80  □  

Trigliceridų kiekį mažinantys vaistai: neindikuotini □  fenofibratas □  omega 3 RR  4 g/d□

 

7.  Antihipertenzinis ir ŠSD reguliuojantis (kardioprotekcinis) gydymas

Ar hipertenzija koreguota: taip, <130/80 mmHg □ didinamos vaistų dozės □

pridedama vaistų klasė (detalizuoti)  pacientas nesilaiko rekomendacijų □

indikuotinas 24 val. AKS monitoravimas gydymo efektui įvertinti □

Ar pasiektas tikslinis ŠSD 55–60/min.:  taip □ indikuotina didinti BAB doze □

indikuotina pridėti ivabradiną □

 

8.  Antiremodeliacinis gydymas

Ar pacientas turi sistolinę disfunkciją: ne □ taip □ KS IF □ ( nurodyti) BNP/NT-proBNP □ (įrašyti)

AKFI/ARB/ARNI □  MRA □  diuretikai: indikuotini □  ne □

Ar pasiektos tikslinės neurohormoninių blokatorių dozės: taip □  ne □

 

9.  Rizikos veiksnių korekcija

Ar pacientas pasiūlyta pagalba dėl rūkymo metimo: taip □ ne □ nerūko □

Ar pacientas gavo individualias fizinio aktyvumo ir dietos rekomendacijas (detalizuoti)  (turėtų būti nuoroda)

Antidiabetinio gydymo rekomendacijos : SGLT2i □ GLP1-RA □

Nutukimo korekcija: dietologo konsultacija □  bariatrinio chirurgo konsultacija □

 

Naudojami sutrumpinimai: AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, AKS – arterinis kraujo spaudimas, AoKJO – aortos koronarinių jungčių operacija, ARB – angiotenzino II receptorių blokatoriai, ARNI – angiotenzino receptorių ir neprilizino inhibitoriai;   BAB – beta adrenoreceptorių blokatoriai, BNP/NT-proBNP – NT-prosmegenų natriuretiniai peptidai, MI – miokardo infarktas, GLP1-RA – į gliukagoną panašaus peptido-1 receptorių agonistai; KS IF – kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija, MI STP – ūminis miokardo infarktas, kai ST segmentas pakilęs, MI STN – ūminis miokardo infarktas, kai ST segmentas nepakilęs, MRA – mineralokortikoidų receptorių antagonistai, LIL – lėtinė inkstų liga,  KA –  krūtinės angina,   PAL – periferinių arterijų liga,  PVAI – perkutaninė vainikinių arterijų intervencija,   SGLT2i – natrio ir gliukozės nešiklio 2 inhibitoriai, ŠSD – širdies susitraukimo dažnis, VAL – širdies vainikinių arterijų liga.

 

____________________