LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. KOVO 6 d. ĮSAKYMO NR. V-180 „DĖL CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1511

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. V-180 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo ir 1 punktą išdėstau taip:

1. T v i r t i n u šios sudėties Centrinę darbo medicinos ekspertų komisiją:

Vidmantas Januškevičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras (komisijos pirmininkas);

Paulius Vasilavičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas, biomedicinos mokslų daktaras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Teresė Bagdonienė – Lietuvos gydytojų sąjungos narė, darbo medicinos gydytoja;

Asta Einikienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Valdemaras Karosas – AB „Achema“ Saugos darbe skyriaus viršininkas;

Živilė Mikalauskienė – VšĮ Karoliniškių poliklinikos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, VšĮ Karoliniškių poliklinikos Vaikų ligų skyriaus vedėja;

Aleksandras Naujūnas – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rita Raškevičienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų darbo medicinos gydytoja, biomedicinos mokslų daktarė;

Giedrė Škėmienė – viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos Konsultacijų centro gydytoja neurologė, vyriausioji ordinatorė;

Saulius Vainauskas – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto docentas, biomedicinos mokslų daktaras;

Rita Zubkevičiūtė – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyriausioji darbo inspektorė.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Aurelijus Veryga