PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1-228 „DĖL PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ SUTELKIMO ĮVYKIAMS, EKSTREMALIESIEMS ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI PLANO RENGIMO INSTRUKCIJOS, ĮVYKIO LIKVIDAVIMO PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO IR PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PAJĖGŲ, REIKALINGŲ GAISRUI GESINTI, APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 1-230

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukciją, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1‑228 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukcijos, Įvykio likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašo ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, reikalingų gaisrui gesinti, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, ir pripažįstu 50 punktą netekusiu galios.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                             Saulius Greičius