LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTRO 2007 M. KOVO  23 D. ĮSAKYMO NR. V-179DĖL VALSTYBĖS UŽSAKOMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ NOMENKLATŪROS PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. V-782

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-179 „Dėl Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“, ir papildau 6.24 papunkčiu:

6.24. serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys