LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-190 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 3 d. Nr. ĮV-521

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. saugoti moksliniam pažinimui: A1-A5, A25-A35, A39-A53, A55-A65, A76-A77, A88, A92, A95-A96, A98-A149, A153, A176-A180, A194, A203, A211, A228, A233, A238, A242, A253-A255, A257, A259, A264, A267, A278, A286-A288, A327, A329-A330, A334-A335, A339-A341, A343-A345, A348, A351, A368, A371, A385-A391, A393-A397, A399, A401, A404, A406, A408, A410-A411, A414-A416, A418-A419, A421, A423, A425, A427, A432-A435, A439, A442, A444-A445, A449, A451-A453, A455-A460, A463, A465-A466, A469, A472, A484, A486, A488, A490, A493-A494, A496-A497, A499, A501, A506, A509-A511, A514, A516, A518, A521, A524, A531, A540, A545-A547, A572-A574, A577, A580-A581, A584-A585, A587-A594, A598-A600, A602-A606, A609, A611, A614-A615, A617, A619, A623, A630-A631, A636-A638, A640-A641, A643, A645-A648, A650, A652-A655, A659-A660, A664, A667-A669, A672-A673, A676, A678-A679, A687, A693-A696, A699, A702-A703, A706, A708, A710, A714-A715, A717-A720, A722-A724, A726, A728, A730-A731, A733, A735, A738, A741-A742, A745-A746, A748, A753-A755, A758, A769, A776, A778, A784-A786, A788-A790, A792-A793, A796, A798, A800, A803-A804, A806, A808, A812, A817-A818, A820, A823, A829, A841, A844, A853-A854, A862-A863, A865-A867, A882, A890, A904, A914, A947, A1075, A1111, A1166, A1175-A1176, A1182-A1183, A1189, A1198, A1201-A1202, A1238, A1256, A1263, A1268-A1271, A1309, A1312, A1315, A1319, A1325, A1329-A1330, A1333, A1335-A1336, A1343, A1347-A1348, A1350-A1357, A1359, A1364-A1371, A1373, A1375-A1376, A1378, A1380, A1382-A1391, A1394-A1395, A1397-A1401, A1406-A1407, A1415, A1421, A1456, A1462, A1473-A1477, A1479-A1483, A1498-A1501, A1504-A1505, A1548-A1552, A1560, A1562-A1564, A1566-A1567, A1569-A1575, A1577, A1581, A1600-A1601, A1603-A1604, A1606-A1611, A1616-A1617, A1629, A1631, A1633-A1641, A1643-A1649, A1651-A1656, A1660-A1664, A1666-A1678, A1680-A1685, A1687-A1702, A1704K, A1707-A1709, A1712-A1713, A1717, A1719-A1720, A1722-A1731, A1734-A1738, A1740-A1750, A1752, A1754-A1757, A1759-A1761, A1763-A1764, A1771, A1773-A1774, A1778-A1779, A1783, A1785-A1786, A1793-A1795, A1797-A1800, A1802, A1807-A1814, A1816-A1831, A1834-A1839, A1841-A1842, A1844-A1862, A1866-A1869, A1874-A1875, A1879-A1887, A1893-A1903, A1905-A1910, A1912-A1913, A1916, A1918-A1920, A1922-A1923, A1926, A1928, A1930-A1932, A1934-A1935, A1937-A1942, A1944-A1945, A1947, A1951, A1953-A1955, A1957-A1959, A1964; “

 

2. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui: M1-M324, I-18, I-31-I43, I-60, I70-I75, I90-I97, I-111, I115-I117, I129, I134, I141, I144, I147-I150, I153-I154, I157-I158, I160-I162, I176, I181-I182, I201, I264, I268-I270, I277, I279, I283, I286, U1-U2, U8-U53, G4K-G12K, G15K-G28K, G44K-G77K1, G78K-G85K, G87K-G103K, G105K-G106K, G108K-G113K, G115K-G116K, G118K-G121K, G123K-G124K, G126K, G128K, G130K-G148K, G206K-G207K, G209K-G216K, G218K-G219K, G222K-G223K, G230K, G231K, G232K, G233K-G235K, G237K, G239K-G252K, G254K, G257K-G258K, G260K-G270K, G274K-G287K, G289K-G290K, G292K-G296K, G298K-G301K, G304K-G325K, G328K-G329K, G331K, G339K-G352K, G365K-G366K, G368K-G385K, G387K-G400K, G411K-G412K, G414K-G416K, G417K, G429K, G432K-G449K, G451K-G452K, G456K-G459K, G461K, G463K-G465K, G467K-G472K, G478K-G494K, G501K-G521K, G526K-G527K, G530K-G534K, G537K-G540K, G542K-G543, S5-S6, S13-S39, S47-S50, S58K-S84K, S86, S88-S92K, S95-S104, S106-S147, S149-S157, S159-S167, S169-S190, S192-S207, S211, S217, S219-S223, S225-S238, S252-S261, S262, S263, S264, S266K-S268K, S272-S275, S277-S284K, S285, S287K-S304, S306-S330, S332-S352, S354-S374, S376-S391, S393-S400, S401, S404-S409, S411, S412, S413-S418, S420-S-431, S433-S447K, S449-S473, S475-S478K, S480-S491, S495-S496, S508, S517, S532, S538, S540-S558K, S561-S566, S567, S568-S614, S617, S619-S682, S684-S780, S784-S789, S791-S856, S862, S864, S867, S870, S873, S875-S876, S879-S896, S898-S1005, S1008-S1021, S1023-S1024, S1026-S1035, S1038-S1039, S1043-S1067, S1069-S1073;“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson