LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019  m. balandžio 24 d. Nr. V-497    

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, ir 45 punktą išdėstau taip:

 

part_687598d677674b0c9b9894ad4c4cbd08_end

„45

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

133,51 (basutė) 146,55 (pusbatis) 151,47 (batukas) 157,84 (aulinu –kas)

G81.0 Vangioji hemiplegija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

1001

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.0 Vangioji paraplegija

G82.1 Spazminė paraplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.4 Spazminė tetraplegija

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

1003

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

 

part_3230add8534e437dbdbe4d70ddb467d6_end

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

part_1487f8d82122448aad245458193dcd97_end

part_26bfb38d0ac2408798b0d7b02a494ec5_end