Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2020 METų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 715

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. sausio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/127, 37 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Žemės ūkio veiklos subjektams 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius bendra mokėtina suma turi neviršyti 26,1 mln. Eur.

2. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius dydį pagal reglamento (ES) Nr. 1307/2013 37 straipsnio 4 dalį nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Andrius Palionis