LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-2997 „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. V-281

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 281 punktą ir jį išdėstau taip:

281. Jei asmeniui po skiepijimo pirma COVID-19 vakcinos doze (kai skiepijimas daugiau nei viena doze numatytas COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo schemoje) vadovaujantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), antra dozė jam skiepijama ne anksčiau kaip po 150 dienų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo, išskyrus jei  po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo dienos praėjo ne mažiau kaip 21 diena ir asmeniui nenustatomi SARS-CoV-2 anti-S ir (ar) anti-RBD IgG antikūnai (toliau – IgG antikūnai).

2. Pakeičiu 282 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

282. COVID-19 vakcina nepaskiepyti asmenys, kuriems per pastarąsias 180 dienų iki skiepijimo, vadovaujantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu, buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skiepijami ne anksčiau kaip po 150 dienų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo viena bet kurios COVID-19 vakcinos doze, išskyrus šiuos atvejus, kai skiepijama dviem dozėmis:“.

3. Pakeičiu 284.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

284.3. paskiepyti pagal visą COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) eiliškumo) – ne anksčiau kaip po 180 d. nuo vėlesnės iš šių datų – COVID-19 Vaccine Janssen suleidimo dienos ar antrosios Comirnaty, Spikevax arba Vaxzevria dozės suleidimo dienos arba teigiamo SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo rezultato gavimo dienos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys