LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VAIKAMS NUO GIMIMO IKI 18 METŲ (TURINTIEMS DIDELIŲ IR LABAI DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ – IKI 21 METŲ) IR VAIKO ATSTOVAMS KOORDINAVIMUI FINANSUOTI 2022 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-83

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 14 straipsnio 2 dalį bei vadovaudamasi Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 7 punktu ir Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  T v i r t i n u  Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti 2022 metais paskirstymą pagal savivaldybes (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius proporcingai iš valstybės iždo gaunamoms lėšoms perveda lėšas šio įsakymo 1 punktu patvirtintame paskirstyme nurodytoms savivaldybėms Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.2. savivaldybės specialią tikslinę dotaciją koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti naudoja ir už jos naudojimą atsiskaito Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.3. speciali tikslinė dotacija koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti 2022 metais skiriama iš finansavimo šaltinio 1.1.1.1.1 Valstybės biudžeto lėšos“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                        Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-83

 

 

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VAIKAMS NUO GIMIMO IKI 18 METŲ (TURINTIEMS DIDELIŲ IR LABAI DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ – IKI 21 METŲ) IR VAIKO ATSTOVAMS

KOORDINAVIMUI FINANSUOTI 2022

METAIS PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES

Nr.

Savivaldybė

speciali tikslinė dotacija (eurais)

iš jų – ketvirčiais

I

II

III

IV

1.

Akmenės rajono

24 531

6 133

6 133

6 133

6 132

2.

Alytaus miesto

19 990

4 998

4 998

4 998

4 996

3.

Alytaus rajono

29 351

7 338

7 338

7 338

7 337

4.

Anykščių rajono

23 137

5 784

5 784

5 784

5 785

5.

Birštono

24 453

6 113

6 113

6 113

6 114

6.

Biržų rajono

16 455

4 114

4 114

4 114

4 113

7.

Druskininkų

19 357

4 839

4 839

4 839

4 840

8.

Elektrėnų

22 810

5 703

5 703

5 703

5 701

9.

Ignalinos rajono

23 824

5 956

5 956

5 956

5 956

10.

Jonavos rajono

19 505

4 876

4 876

4 876

4 877

11.

Joniškio rajono

27 242

6 811

6 811

6 811

6 809

12.

Jurbarko rajono

23 776

5 944

5 944

5 944

5 944

13.

Kaišiadorių rajono

27 754

6 939

6 939

6 939

6 937

14.

Kalvarijos

19 804

4 951

4 951

4 951

4 951

15.

Kauno miesto

34 771

8 693

8 693

8 693

8 692

16.

Kauno rajono

23 388

5 847

5 847

5 847

5 847

17.

Kazlų Rūdos

22 313

5 578

5 578

5 578

5 579

18.

Kėdainių rajono

18 796

4 699

4 699

4 699

4 699

19

Kelmės rajono

22 583

5 646

5 646

5 646

5 645

20.

Klaipėdos miesto

31 010

7 752

7 752

7 752

7 754

21.

Klaipėdos rajono

20 963

5 241

5 241

5 241

5 240

22.

Kretingos rajono

24 305

6 076

6 076

6 076

6 077

23.

Kupiškio rajono

18 510

4 628

4 628

4 628

4 626

24.

Lazdijų rajono

18 390

4 598

4 598

4 598

4 596

25.

Marijampolės

15 579

3 895

3 895

3 895

3 894

26.

Mažeikių rajono

25 271

6 318

6 318

6 318

6 317

27.

Molėtų rajono

21 963

5 491

5 491

5 491

5 490

28.

Neringos

19 597

4 899

4 899

4 899

4 900

29.

Pagėgių

25 467

6 367

6 367

6 367

6 366

30.

Pakruojo rajono

16 611

4 153

4 153

4 153

4 152

31.

Palangos miesto

19 008

4 752

4 752

4 752

4 752

32.

Panevėžio miesto

27 130

6 783

6 783

6 783

6 781

33.

Panevėžio rajono

19 746

4 936

4 936

4 936

4 938

34.

Pasvalio rajono

17 927

4 482

4 482

4 482

4 481

35.

Plungės rajono

21 461

5 365

5 365

5 365

5 366

36.

Prienų rajono

19 251

4 813

4 813

4 813

4 812

37.

Radviliškio rajono

16 526

4 132

4 132

4 132

4 130

38.

Raseinių rajono

18 865

4 716

4 716

4 716

4 717

39.

Rietavo

16 781

4 195

4 195

4 195

4 196

40.

Rokiškio rajono

20 848

5 212

5 212

5 212

5 212

41.

Skuodo rajono

17 700

4 425

4 425

4 425

4 425

42.

Šakių rajono

22 892

5 723

5 723

5 723

5 723

43.

Šalčininkų rajono

19 566

4 892

4 892

4 892

4 890

44.

Šiaulių miesto

24 872

6 218

6 218

6 218

6 218

45.

Šiaulių rajono

27 406

6 851

6 851

6 851

6 853

46.

Šilalės rajono

24 969

6 238

6 238

6 238

6 255

47.

Šilutės rajono

27 565

6 891

6 891

6 891

6 892

48.

Širvintų rajono

14 666

3 667

3 667

3 667

3 665

49.

Švenčionių rajono

23 412

5 853

5 853

5 853

5 853

50.

Tauragės rajono

17 531

4 383

4 383

4 383

4 382

51.

Telšių rajono

27 035

6 759

6 759

6 759

6 758

52.

Trakų rajono

28 457

7 114

7 114

7 114

7 115

53.

Ukmergės rajono

19 849

4 962

4 962

4 962

4 963

54.

Utenos rajono

21 464

5 366

5 366

5 366

5 366

55.

Varėnos rajono

22 343

5 586

5 586

5 586

5 585

56.

Vilkaviškio rajono

19 872

4 968

4 968

4 968

4 968

57.

Vilniaus miesto

39 896

9 974

9 974

9 974

9 974

58.

Vilniaus rajono

31 191

7 798

7 798

7 798

7 797

59.

Visagino

24 921

6 230

6 230

6 230

6 231

60.

Zarasų rajono

21 119

5 280

5 280

5 280

5 279

Iš viso

1 355 775

338 944

338 944

338 944

338 943

 

___________