LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 17 d. Nr. V-725

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12.

Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui

5,00“

 

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.

Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas

46,62“

 

3. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

4. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

6. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26.

Aromatinių angliavandenilių (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas, stirenas) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

23,90“

 

7. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29.

Nesočiųjų angliavandenilių (C2–C5) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,19“

 

8. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31.

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,75“

 

9. Pripažįstu netekusiu galios 36 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 40 punktą.

11. Pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

12. Pripažįstu netekusiu galios 43 punktą.

13. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą.

14. Pripažįstu netekusiu galios 48 punktą.

15. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.

16. Pripažįstu netekusiu galios 55 punktą.

17. Pripažįstu netekusiu galios 56 punktą.

18. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

19. Pripažįstu netekusiu galios 62 punktą.

20. Pripažįstu netekusiu galios 63 punktą.

21. Pripažįstu netekusiu galios 81 punktą.

22. Pripažįstu netekusiu galios 82 punktą.

23. Pripažįstu netekusiu galios 84 punktą.

24. Pripažįstu netekusiu galios 85 punktą.

25. Pripažįstu netekusiu galios 86 punktą.

26. Pripažįstu netekusiu galios 88 punktą.

27. Pripažįstu netekusiu galios 89 punktą.

28. Pripažįstu netekusiu galios 96 punktą.

29. Pripažįstu netekusiu galios 97 punktą.

30. Pripažįstu netekusiu galios 99 punktą.

31. Pripažįstu netekusiu galios 106 punktą.

32. Pripažįstu netekusiu galios 115 punktą.

33. Pripažįstu netekusiu galios 116 punktą.

34. Pripažįstu netekusiu galios 119 punktą.

35. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

„124.

Naftaleno kiekio nustatymas aplinkos ore TD-GC/MS metodu

31,77“

 

36. Papildau 1384 punktu:

„1384.

Vienhidroksilių alkoholių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,08“

 

37. Papildau 1385 punktu:

„1385.

Deguoninių junginių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,43“

 

38. Papildau 1386 punktu:

„1386.

Akrilatų kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,12“

 

39. Papildau 1387 punktu:

„1387.

Chlorintų junginių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

24,12“

 

40. Papildau 1388 punktu:

„1388.

Naftos perdirbimo neaukštos virimo temperatūros frakcijų produktų kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,96“

 

41. Papildau 1389 punktu:

„1389.

Ciklinių angliavandenių ir heksano kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,69“

 

42. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

„143.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

33,92“

 

43. Pakeičiu 145 punktą ir jį išdėstau taip:

„145.

Benzpireno kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

70,33“

 

 

44. Pakeičiu 163 punktą ir jį išdėstau taip:

„163.

Haloformų ir kitų lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

38,48“

 

45. Pripažįstu netekusiu galios 171 punktą.

46. Pripažįstu netekusiu galios 172 punktą.

47. Pripažįstu netekusiu galios 173 punktą.

48. Pripažįstu netekusiu galios 174 punktą.

49. Pripažįstu netekusiu galios 175 punktą.

50. Pakeičiu 176 punktą ir jį išdėstau taip:

„176.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

63,01“

 

51. Pakeičiu 183 punktą ir jį išdėstau taip:

„183.

Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

56,16“

 

52. Pakeičiu 185 punktą ir jį išdėstau taip:

„185.

Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

71,67“

 

53. Pakeičiu 2004 punktą ir jį išdėstau taip:

„2004.

Pesticidų (fosforo / chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

97,95“

 

54. Papildau 20015 punktu:

„20015.

Akrilamido kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

41,92“

 

55. Papildau 20016 punktu:

„20016.

Etilenglikolio kiekio nustatymas nuotekose dujų chromatografijos metodu

33,43“

 

56. Papildau 20017 punktu:

„20017.

Ftalatų (DEHP ir DBP) kiekio nustatymas nuotekose dujų chromatografijos metodu

44,80“

 

57. Pakeičiu 205 punktą ir jį išdėstau taip:

„205.

Aspartamo ir (arba) sacharino kiekio nustatymas neriebalinguose maisto produktuose

47,29“

 

58. Pripažįstu netekusiu galios 227 punktą.

59. Pripažįstu netekusiu galios 228 punktą.

60. Pripažįstu netekusiu galios 229 punktą.

61. Pripažįstu netekusiu galios 237 punktą.

62. Pripažįstu netekusiu galios 271 punktą.

63. Pripažįstu netekusiu galios 272 punktą.

64. Pripažįstu netekusiu galios 273 punktą.

65. Pripažįstu netekusiu galios 274 punktą.

66. Pripažįstu netekusiu galios 279 punktą.

67. Pripažįstu netekusiu galios 2811 punktą.

68. Papildau 2816 punktu:

„2816.

Benzenkarboksi ir (ar) sorbo rūgščių kiekio nustatymas kosmetikos gaminiuose skysčių chromatografijos metodu

55,66“

 

69. Papildau 2817 punktu:

„2817.

Metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu

24,02“

 

70. Papildau 2818 punktu:

„2818.

Metilizotiazolinono kiekio nustatymas kosmetikos gaminiuose skysčių chromatografijos metodu

55,89“

 

71. Papildau 2819 punktu:

„2819.

Mėginio paruošimas (mineralizavimas) metalo kiekio nustatymui ICP-OES metodu

14,04“

 

72. Papildau 28110 punktu:

„28110.

Nikotino, propilenglikolio ir glicerolio kiekio nustatymas nikotino turinčiame skystyje, naudojamame elektroninėse cigaretėse, dujų chromatografijos metodu

199,87“

 

73. Papildau 28111 punktu:

„28111.

Papildomo metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu

15,62“

 

74. Papildau 28112 punktu:

„28112.

Teorinis rezultato skaičiavimas

5,66“

 

75. Papildau 52928 punktu:

„52928.

Ne iš klinikinių mėginių išskirtų mikroorganizmų identifikavimas Maldi-Tof analizatoriumi

9,59“

 

76. Papildau 52929 punktu:

„52929.

11 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas hibridizacijos metodu

57,78“

 

77. Papildau 52930 punktu:

„52930.

Coxiella burnetii DNR nustatymas PGR metodu

89,90“

 

78. Papildau 52931 punktu:

„52931.

Čikungunija viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

70,39“

 

79. Papildau 52932 punktu:

„52932.

Denge viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

56,55“

 

 

80. Papildau 52933 punktu:

„52933.

Erkių platinamų sukėlėjų nustatymas molekuliniais metodais

60,03“

 

81. Papildau 52934 punktu:

„52934.

Geltonosios karštinės viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

45,35“

 

82. Papildau 52935 punktu:

„52935.

PVL toksino geno DNR nustatymas PGR metodu

45,00“

 

83. Papildau 52936 punktu:

„52936.

Raudonukės viruso RNR nustatymas PGR metodu

56,43“

 

84. Papildau 52937 punktu:

„52937.

Tymų viruso RNR nustatymas PGR metodu

67,41“

 

85. Papildau 52938 punktu:

„52938.

Virusinių meningitų sukėlėjų nustatymas molekuliniais metodais

69,28“

 

86. Papildau 52939 punktu:

„52939.

Žmogaus papilomos virusų (ŽPV-36) nustatymas hibridizacijos metodu

51,96“

 

87. Papildau 5721 punktu:

„5721.

Boreliozės (Laimo ligos) IgM ar (ir) IgG antikūnų nustatymas IFA metodu per 48 val.

37,96“

 

88. Papildau 5891 punktu:

„5891.

Erkinio encefalito IgM ar (ir) IgG antikūnų nustatymas IFA metodu per 48 val.

40,76“

 

89. Papildau 69215 punktu:

„69215.

Alveoliarinės echinokokozės Em 18 IgG liekamųjų antikūnų nustatymas IFA metodu

25,81“

 

90. Papildau 69216 punktu:

„69216.

Denge viruso IgG antikūnų nustatymas IFR metodu

47,06“

 

91. Papildau 69217 punktu:

„69217.

Denge viruso IgM antikūnų nustatymas IFR metodu

47,08“

 

92. Papildau 69218 punktu:

„69218.

Flavi virusų (Erkinio encefalito, Vakarų Nilo karštligės, Japoninio encefalito, Geltonosios karštligės) IgG antikūnų nustatymas IFR metodu

47,26“

 

 

93. Papildau 69219 punktu:

„69219.

Flavi virusų (Erkinio encefalito, Vakarų Nilo karštligės, Japoninio encefalito, Geltonosios karštligės) IgM antikūnų nustatymas IFR metodu

47,51“

 

94. Pakeičiu 694 punktą ir jį išdėstau taip:

„694.

Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,55“

 

95. Papildau 6941 punktu:

„6941.

Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles (be priedų)

0,49“

 

96. Pakeičiu 697 punktą ir jį išdėstau taip:

„697.

Triptono sojos agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,49“

 

97. Pakeičiu 699 punktą ir jį išdėstau taip:

„699.

Kraujo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,70“

 

98. Pakeičiu 713 punktą ir jį išdėstau taip:

„713.

Tulžies eskulino azido agaro paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,80“

 

99. Pakeičiu 718 punktą ir jį išdėstau taip:

„718.

Standartinių metodų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,54“

 

100. Pakeičiu 719 punktą ir jį išdėstau taip:

„719.

Saburo agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,56“

 

101. Pakeičiu 722 punktą ir jį išdėstau taip:

„722.

Mueller Hinton agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,65“

 

102. Pakeičiu 724 punktą ir jį išdėstau taip:

„724.

Pseudomonų agaro (CN) paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,72“

 

103. Pakeičiu 725 punktą ir jį išdėstau taip:

„725.

Saburo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,55“

 

104. Pakeičiu 727 punktą ir jį išdėstau taip:

„727.

Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,65“

 

105. Pakeičiu 738 punktą ir jį išdėstau taip:

„738.

MacConkey agaro Nr. 3 paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,60“

 

106. Papildau 7443 punktu:

„7443.

Briliantinės žalumos agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,79“

 

 

 

107. Papildau 7444 punktu:

„7444.

Chromogeninio koliformų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,50“

 

108. Papildau 7445 punktu:

„7445.

Dichlorano glicerino agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,90“

 

109. Papildau 7446 punktu:

„7446.

DRBC agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,60“

 

110. Papildau 7447 punktu:

„7447.

Eugono sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius

1,25“

 

111. Papildau 7448 punktu:

„7448.

Hektoen Enteric agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,68“

 

112. Papildau 7449 punktu:

„7449.

m-Enterokokų agaro paruošimas ir išpilstymas į 55 mm Petri lėkšteles

0,30“

 

113. Papildau 74410 punktu:

„74410.

Mueller Hinton agaro su arklio krauju ir NAD paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,97“

 

114. Papildau 74411 punktu:

„74411.

Saburo agaro su neutralizatoriais paruošimas ir išpilstymas į kontaktines lėkšteles

0,67“

 

115. Papildau 74412 punktu:

„74412.

Standartinių metodų agaro su neutralizatoriais paruošimas ir išpilstymas į kontaktines lėkšteles

0,71“

 

116. Papildau 74413 punktu:

„74413.

Wilkins-Chalgren anaerobų agaro su krauju paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,67“

 

117. Papildau 74414 punktu:

„74414.

XLD agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,62“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įsakymo projekto pavadinimas:

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2. Įsakymo projekto tikslas (ko įsakymo projektu norima pasiekti, kokių teigiamų rezultatų laukiama):

Įsakymo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-597 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. S-184 (SAM reg. Nr. 9-3915)  pateiktus siūlymus ir 2019 m. gegužės 29 raštu Nr. S-454 (SAM reg. Nr. 9-9375) pateiktus patikslintus siūlymus, patikslinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

Siūloma patikslinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) teikiamų paslaugų kainas, bei į sąrašą įtraukti Laboratorijos planuojamas teikti paslaugas, kurios nenurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“, patvirtintame Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąraše. Kainų skaičiavimai parengti vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-567 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat planuojama kai kurių teikiamų mokamų paslaugų atsisakyti ir jas iš sąrašo išbraukti.

3. Įsakymo projekto esmė (kaip teisiniai santykiai yra reglamentuojami dabar ir kaip pasikeis jų reglamentavimas priėmus ministro įsakymo projektą, kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės):

Atsižvelgiant į 2018 m. teiktų paslaugų faktines sąnaudas perskaičiuojamos kai kurios Laboratorijos teikiamos paslaugos ir įtraukiamos naujos paslaugos, kurias Laboratorija numato teikti 2019 m. atsižvelgiant į naujų metodų taikymą, neaktualių metodų atsisakymą, pasikeitimus normatyviniuose dokumentuose bei išanalizavus užsakovų poreikius ir atsižvelgiant į besikeičiančią rinką. Laboratorija nuolat diegia naujus tyrimų metodus, todėl vis besiplečiantis paslaugų spektras leidžia efektyviai užtikrinti teikiamų visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, prieinamumą ir efektyvumą.

Šiuo įsakymu teisinių santykių reglamentavimas nekeičiamas.

4. Įsakymo projekto derinimas (su kokiomis institucijomis įsakymo projektas derintas, jei taip, tai ar atsižvelgta į jų pateiktas pastabas):

Įsakymo projekto derinti su kitomis institucijomis nereikia.

5. Kiti paaiškinimai, kurie įsakymo projekto rengėjų nuomone, yra būtini:

Siekiant supaprastinti paslaugų pasirinkimą klientams, dalis anksčiau buvusių panašių paslaugų  unifikuojamos bendrais pavadinimais, naikinamos paslaugos, kurių Laboratorija nebeteikia, jų vietoje įvedami nauji tyrimai, atliekami nauja įranga ir kitais, pažangesniais metodais.

6. Įsakymo projekto autorius ar autorių grupė:

Įsakymo projektą parengė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Elena Lubienė, tel. (8 5) 210 57 89, el. p. elena.lubiene@nvspl.lt ir Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Sekonas, tel. (8 5) 266 1458, el. p. arunas.sekonas@sam.lt (vedėja – Renata Beržanskienė)