STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. kovo 10 d. Nr. SV6-9

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. SV6-9

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

fizinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612F30004

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba

Vilniaus universitetas

2019 m. liepos 1 d.

621F30006

Fizika

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621F35001

Energija ir aplinka

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612F36001

Optometrija

Šiaulių universitetas

2019 m. birželio 30 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653H61003

Automobilių elektronikos sistemos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612H61007

Transporto elektronika

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugsėjo 1 d.

621H62002

Elektros energetikos sistemų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

653H62011

Elektros ir automatikos inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653H63001

Elektros energetika

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2019 m. birželio 30 d.

653H63002

Elektros energetika

Utenos kolegija

2019 m. liepos 1 d.

653H63003

Elektros energetika

Šiaulių valstybinė kolegija

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621H63005

Elektros energetikos sistemos

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugsėjo 1 d.

621H64001

Išmaniosios telekomunikacijų technologijos

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

621H67001

Signalų technologija

Šiaulių universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612H69001

Kompiuterių inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621H69001

Kompiuterių inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

653E20001

Transporto logistikos technologijos

Šiaulių valstybinė kolegija

2019 m. rugpjūčio 31 d.

653E20002

Transporto logistikos technologijos

Klaipėdos valstybinė kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612E20003

Transporto inžinerija

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653E21006

Autotransporto elektronika

Šiaulių valstybinė kolegija

2022 m. rugpjūčio 31 d.

653E21007

Automobilių techninis eksploatavimas

Klaipėdos valstybinė kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653E21009

Autotransporto elektronika

Kauno technikos kolegija

2022 m. liepos 1 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612N10006

Logistika ir prekyba

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. birželio 30 d.

612N10007

Verslo vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621N10007

Verslo procesų valdymas

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621N10008

Verslo vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612N11001

Tarptautinio verslo administravimas

LCC tarptautinis universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621N11002

Verslo administravimas

Europos humanitarinis universitetas

2019 m. liepos 31 d.

653N11006

Verslo vadyba ir marketingas

Vilniaus verslo kolegija

2022 m. birželio 30 d.

612N12001

Tarptautinis verslas

Vilniaus universiteto

Tarptautinio verslo mokykla

2022 m. birželio 30 d.

653N12005

Tarptautinis verslas ir komunikacija

Socialinių mokslų kolegija

2019 m. birželio 30 d.

653N15005

Maitinimo verslo organizavimas

Vilniaus kooperacijos kolegija

2019 m. birželio 30 d.

612X16004

Socialinė pedagogika ir etika

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653N18002

Logistikos vadyba

Klaipėdos valstybinė kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653N18005

Transporto verslas

Utenos kolegija

2022 m. liepos 1 d.

653P10001

Informacijos paslaugos

Šiaulių valstybinė kolegija

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612P50002

Žurnalistika

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

612P90004

Medijos ir komunikacija

Europos humanitarinis universitetas

2019 m. liepos 31 d.

612P90005

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

612P90006

Pramogų ir turizmo industrijos

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621P90006

Medijos ir komunikacija

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

612P90007

Mados industrija

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621P90008

Integruota kūrybos komunikacija

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653P96001

Kūrybos ir pramogų industrijos

Socialinių mokslų kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653P96001

Kūrybos ir pramogų industrijos

Socialinių mokslų kolegija,

Vilniaus skyrius

2022 m. birželio 30 d.

612P96001

Kūrybinės industrijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612P96002

Pramogų industrijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612X10013

Socialinė pedagogika

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612X11003

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612X12003

Pradinio ugdymo pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612X13012

Prancūzų filologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653X16005

Socialinė pedagogika

Kauno kolegija

2022 m. birželio 30 d.

621X17003

Specialioji pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612R10002

Prancūzų filologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612R30001

Italistika ir romanų kalbos

Vytauto Didžiojo universitetas

2019 m. birželio 30 d.

 

 

 

menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612W63001

Naujųjų medijų menas

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653W63002

Multimedijos dizainas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653W64004

Fotografijos technologija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2022 m. birželio 30 d.

 

_______________________