LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-326 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nr. XIII-2634

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio tarifas ir dydis

1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas.

2. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 18 procentų mokesčio tarifas.

21. Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 13 procentų mokesčio tarifas.  

3. Organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, nustatomas fiksuotas loterijų ir lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį:

1) už A kategorijos lošimo automatą – 260 eurų per kalendorinių metų mėnesį (toliau – mėnuo);

2) už B kategorijos lošimo automatą – 130 eurų per mėnesį;

3) už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 2 300 eurų per mėnesį.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda