LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-83 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014−2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. A1-168

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13.3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.3.9. pertvarkyti vaikų globos namus, kuriant institucinei globai alternatyvias bendruomenines paslaugas, stiprinant pagalbą globėjų (rūpintojų) šeimoms ir šeimynoms. Bus plėtojama globos centrų, teikiančių konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ar ketinantiesiems jais tapti, vaikų dienos centrų veikla. Bus pertvarkomi vaikų globos namai, suteikiant galimybę likusiems be tėvų globos vaikams, nesant jiems galimybės augti globėjų (rūpintojų) šeimose, gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Savivaldybėms galimų skirti Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų bendruomeninių vaikų globos namų bei vaikų dienos centrų plėtrai paskirstymas nurodytas Plano 3 priede, lėšos savivaldybėms paskirstytos atsižvelgiant į savivaldybės vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, ir vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičių. Pertvarkytinų vaikų globos namų sąrašas nurodytas Plano 4 priede.“

2. Pakeičiu 1 priedo 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5.

Kurti darbo su vaiku ir į krizę patekusia šeima mobilių komandų sistemą ir plėtoti medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą

2018–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

 

3. Papildau 3 priedu (pridedama).

4. Papildau 4 priedu (pridedama). 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų plano

3 priedas

 

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS fondo ir valstybės biudžeto lėšų, galimų skirti bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtrai, paskirstymas savivaldybėms

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma, Eur

1.

Akmenės r. sav.

230 426

2.

Alytaus m. sav.

211 333

3.

Alytaus r. sav.

200 799

4.

Anykščių r. sav.

194 216

5.

Birštono r. sav.

33 576

6.

Biržų r. sav.

216 600

7.

Druskininkų sav.

26 993

8.

Elektrėnų sav.

186 974

9.

Ignalinos r. sav.

154 056

10.

Jonavos r. sav.

268 610

11.

Joniškio r. sav.

188 949

12.

Jurbarko r. sav.

210 016

13.

Kaišiadorių r. sav.

246 885

14.

Kalvarijos sav.

124 430

15.

Kauno m. sav.

490 476

16.

Kauno r. sav.

301 528

17.

Kazlų Rūdos sav.

122 455

18.

Kėdainių r. sav.

325 888

19.

Kelmės r. sav.

167 881

20.

Klaipėdos m. sav.

439 125

21.

Klaipėdos r. sav.

227 792

22.

Kretingos r. sav.

107 971

23.

Kupiškio r. sav.

237 009

24.

Lazdijų r. sav.

152 739

25.

Marijampolės sav.

192 241

26.

Mažeikių r. sav.

211 992

27.

Molėtų r. sav.

153 398

28.

Pagėgių sav.

109 946

29.

Pakruojo r. sav.

277 827

30.

Palangos m. sav.

48 719

31.

Panevėžio m. sav.

244 251

32.

Panevėžio r. sav.

373 948

33.

Pasvalio r. sav.

309 429

34.

Plungės r. sav.

258 077

35.

Prienų r. sav.

237 009

36.

Radviliškio r. sav.

425 300

37.

Raseinių r. sav.

278 486

38.

Rietavo sav.

100 071

39.

Rokiškio r. sav.

244 251

40.

Skuodo r. sav.

144 181

41.

Šakių r. sav.

250 176

42.

Šalčininkų r. sav.

220 550

43.

Šiaulių m. sav.

351 564

44.

Šiaulių r. sav.

257 418

45.

Šilalės r. sav.

185 657

46.

Šilutės r. sav.

379 215

47.

Širvintų r. sav.

117 846

48.

Švenčionių r. sav.

199 483

49.

Tauragės r. sav.

275 194

50.

Telšių r. sav.

263 344

51.

Trakų r. sav.

183 682

52.

Ukmergės r. sav.

322 596

53.

Utenos r. sav.

163 931

54.

Varėnos r. sav.

204 750

55.

Vilkaviškio r. sav.

350 905

56.

Vilniaus m. sav.

936 186

57.

Vilniaus r. sav.

348 930

58.

Visagino sav.

130 355

59.

Zarasų r. sav.

182 365

 

Iš viso:

14 000 000

 

________________________

 

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų plano

4 priedas

 

PERTVARKYTINŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Pertvarkytini vaikų globos namai

1.

Akmenės r. sav.

Akmenės rajono paramos šeimai centras

2.

Alytaus m. sav.

Alytaus vaikų globos namai

3.

Alytaus r. sav.

Alytaus vaikų globos namai

4.

Anykščių r. sav.

Aulelių vaikų globos namai

5.

Biržų r. sav.

Viešoji įstaiga „Vaiko užuovėja“

6.

Elektrėnų sav.

Elektrėnų šeimos namai

Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namai

7.

Ignalinos r. sav.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

8.

Jonavos r. sav.

Jonavos rajono vaikų globos namai

9.

Joniškio r. sav.

Žagarės socialinių paslaugų centras

Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“

10.

Jurbarko r. sav.

Skalvijos vaikų globos namai

11.

Kaišiadorių r. sav.

Viešoji įstaiga Paparčių šv. Juozapo šeimos namai

12.

Kalvarijos sav.

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

13.

Kauno m. sav.

Kauno savivaldybės vaikų globos namai

14.

Kauno r. sav.

Vaiko gerovės centras „Gynia“

Labdaros ir paramos fondas „Nemuno krašto vaikai“

15.

Kazlų Rūdos sav.

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras

16.

Kėdainių r. sav.

Kėdainių pagalbos šeimai centras

17.

Kelmės r. sav.

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

18.

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“

19.

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

20.

Kretingos r. sav.

Kretingos socialinių paslaugų centras

21.

Kupiškio r. sav.

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

22.

Lazdijų r. sav.

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“

23.

Marijampolės sav.

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai

24.

Mažeikių r. sav.

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

25.

Molėtų r. sav.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

26.

Pagėgių sav.

Pagėgių vaikų globos namai

27.

Pakruojo r. sav.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija

28.

Palangos m. sav.

Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

29.

Panevėžio m. sav.

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai

30.

Panevėžio r. sav.

Panevėžio rajono vaikų globos namai

31.

Pasvalio r. sav.

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai

32.

Plungės r. sav.

Plungės vaikų globos namai

33.

Prienų r. sav.

Jiezno vaikų globos namai

34.

Radviliškio r. sav.

Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“

35.

Raseinių r. sav.

Raseinių vaikų globos namai

36.

Rietavo sav.

Rietavo socialinių paslaugų centras

37.

Rokiškio r. sav.

Obelių vaikų globos namai

38.

Skuodo r. sav.

Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai

Viešoji įstaiga Skuodo globos namai

39.

Šakių r. sav.

Viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai

40.

Šalčininkų r. sav.

Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namai

41.

Šiaulių m. sav.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

42.

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų vaikų globos namai

43.

Šilalės r. sav.

Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

44.

Šilutės r. sav.

Saugų vaikų globos namai

45.

Širvintų r. sav.

Ukmergės globos centras

46.

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių socialinių paslaugų centras

47.

Tauragės r. sav.

Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“

48.

Telšių r. sav.

Telšių vaikų globos namai

49.

Trakų r. sav.

Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras

Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“

50.

Ukmergės r. sav.

Ukmergės globos centras

51.

Utenos r. sav.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

52.

Varėnos r. sav.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

53.

Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namai

Viešoji įstaiga Alvito Šv. Kazimiero namai

54.

Vilniaus m. sav.

 

 

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

Viešoji įstaiga „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“

Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“

55.

Vilniaus r. sav.

Vaikų ir paauglių socialinis centras

56.

Visagino sav.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

57.

Zarasų r. sav.

Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namai

 

________________________