LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-209 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3256

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda