Administracinė byla Nr. A-2633-624/2022

Teisminio proceso Nr. 4-19-3-00022-2022-7

Procesinio sprendimo kategorija 8.5

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2022 m. gegužės 19 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės,

sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,

dalyvaujant (duomenys neskelbtini) piliečiui J. M. A. A.-S., jo atstovui advokatui Benediktui Paulauskui,

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Dangei Gilienei,

vertėjui Hicham Ibrahim,

viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal (duomenys neskelbtini) piliečio J. M. A. A.-S. apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2022 m. balandžio 4 d. sprendimo byloje pagal (duomenys neskelbtini) piliečio J. M. A. A.-S. skundą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo dalies panaikinimo ir alternatyvios sulaikymui priemonės taikymo,

 

n u s t a t ė:

 

1Pareiškėjas (duomenys neskelbtini) pilietis J. M. A. A.-S. (toliau – ir Užsienietis) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 22S1823 (toliau – ir Sprendimas) dalį dėl jo laikino apgyvendinimo ir taikyti jam alternatyvią sulaikymui priemonę – apgyvendinti jį Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VSAT) netaikant judėjimo laisvės apribojimų.

2.  Departamentas atsiliepimu į skundą su juo nesutiko, prašė atmesti.

3.  Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai 2022 m. balandžio 4 d. sprendimu Užsieniečio skundą atmetė.

4.  Užsienietis apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, t. y. sutrumpinti Užsieniečio apgyvendinimo terminą ir/arba netaikyti judėjimo apribojimo.

5.  Departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo atmesti.

6Užsienietis teismo posėdyje pateikė teismui apeliacinio skundo atsisakymą, jo atstovas šį savo prašymą palaikė, nurodė, kad Užsieniečiui žinomos apeliacinio proceso nutraukimo pasekmės.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliantas turi teisę apeliacinio skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos) (1 d.). Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų proceso dalyvių, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius (2 d.). Apeliacinio skundo atsisakęs apeliantas pakartotinai jį paduoti neturi teisės (3 d.).

8Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad Užsienietis, kurio statusas pakito, t. y. jis nebėra prieglobsčio prašytojas, o jo gyvenimo šalyje ir judėjimo laisvės apribojimų klausimas yra išspręstas kitu administraciniu aktu, atsisako apeliacinio skundo, apeliacinio proceso nutraukimo pasekmės jam išaiškintos ir suprantamos, nemato priežasčių, dėl kurių Užsieniečio apeliacinio skundo atsisakymas negalėtų būti priimtas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje – nutrauktas, Užsieniečio apeliacinio skundo atsisakymą priima ir apeliacinį procesą nutraukia.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

 

nutaria:

 

Priimti (duomenys neskelbtini) piliečio J. M. A. A.-S. atsisakymą nuo apeliacinio skundo.

Nutraukti apeliacinį procesą administracinėje byloje Nr. A-2633-624/2022.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai                                                                                    Arūnas Dirvonas

 

 

Veslava Ruskan

 

 

Milda Vainienė