LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-187 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO 2017 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-273

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. A1-187 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2017 metais nuostatų patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. S u d a r a u šios sudėties projektų vertinimo komisiją (toliau – komisija):

Jūratė Sinkevičienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Steponas Kulbauskas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Daiva Junevičienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Irena Ceinoriutė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Jurgita Liaugminė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;

Tomas Milevičius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus patarėjas;

Rūta Pabedinskienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė;

Kristina Paulikė – socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja;

Milda Petkevičiūtė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja;

Mantas Stulgaitis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Asta ŠidlauskienėLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė;   

Gintarė Urbonienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;

Tautvydas Vencius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus specialistas;

Kristina Vilimaitė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis