Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOLUMBIJOS BEI PERU PREKYBOS SUSITARIMĄ

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K-187

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 punktu,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti su pareiškimu 2012 m. birželio 26 d. Briuselyje priimtą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimą.

 

2 straipsnis.

Šį dekretą Lietuvos Respublikos Seime pristatys užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, o jam negalint dalyvauti – užsienio reikalų viceministras Rolandas Kriščiūnas.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė