Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 843

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. 1. Pakeisti 3.119 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.119. licencijos organizuoti azartinius lošimus, kurią išduoda Lošimų

priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

patikslinimą                                                                                                          82“.

2. Pripažinti netekusiais galios 3.120–3.123 papunkčius.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

Finansų ministrė                                                                                              Gintarė Skaistė