VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2019 m. LIEPOS 3 d. įsakymO Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, STEBĖJIMAS IR PATIKRINIMAI PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 2 d. Nr. 22.3-106

Vilnius

 

 

1.    Papildau Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimaipatvirtinimo“, 221 punktu:

221. Licencijos turėtojas, vykdydamas radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninę priežiūrą, stebėjimą ir patikrinimus, papildomai be Reikalavimų turi vadovautis VATESI viršininko patvirtintomis branduolinės saugos taisyklėmis, reglamentuojančiomis radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų vykdymą.“

2.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

Viršininkas                                                                                                                   Michail Demčenko