KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. A-2094 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO KAUNO MIESTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 18 d. Nr. A-1489

Kaunas

 

 

P a k e i č i u Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisykles, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A-2094 „Dėl Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:       

18. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunys, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti ar jų negamina, gali būti vedžiojami (vedami) be antsnukių, bet su pavadėliu. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpintas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Šuns savininkas arba atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad šuo viešoje vietoje nebūtų paliktas be priežiūros.“

2.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotų specialistų ir pareigūnų reikalavimu privalo pateikti gyvūno registravimo ir gyvūno skiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimus. Pažymėjimų kopijas galima pateikti ir elektroniniu būdu.“

3.   Pakeičiu 25.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.9. Balandžiai gali būti laikomi tik savininko nuosavoje valdoje tam tikslui pritaikytose patalpose. Draudžiama balandžius laikyti gyvenamųjų namų palėpėse, rūsiuose, balkonuose, gyvenamosiose patalpose.

4.   Pakeičiu 27.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.3. Gyvūnai, atsižvelgiant į jų veislę ar rūšį, bendrojo naudojimo patalpose nešami specialiuose narveliuose, kuprinėse, ant rankų arba vedami su sutrumpintu iki 1 metro pavadėliu ir su antsnukiu ar be jo. Gyvūną vedantis asmuo turi užtikrint, kad gyvūnas nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.“

5. Pakeičiu 27.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.4. Kelti liftu gyvūnus daugiabučiuose namuose galima, jei tam neprieštarauja žmonės, esantys lifte.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Gintaras Petrauskas