VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ

VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS FUNKCIJAI ATLIKTI PERVEDIMO SAVIVALDYBĖMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 3 d. Nr. V-2
Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (TAR, 2018-12-12, Nr. XIII-868)  2 str. 1 dalies 4 punktu, 3 str. 1, 2 dalimis ir 5 priedu:

1.       T v i r t i n u 2019 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai atlikti savivaldybėms sąrašą (pridedama).

2.       P a v e d u Valstybinės kalbos inspekcijos Bendrųjų reikalų ir finansų skyriui paskirstytas dotacijas pagal sąrašą pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, kuris kas ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos lygiomis dalimis pervestų dotacijas savivaldybėms.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                           Donatas Smalinskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kalbos inspekcijos

viršininko 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-2

 

 

2019 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SKIRTŲ VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS FUNKCIJAI ATLIKTI SĄRAŠAS

 

 

(Eur)

Eil.Nr.

Savivaldybės pavadinimas

DOTACIJOS PASKIRSTYMAS

IŠ VISO

IŠ JŲ KETVIRČIAIS

I

II

III

IV

1.

Akmenės r. savivaldybė                      

8100

2025

2025

2025

2025

2.

Alytaus m. savivaldybė                        

15000

3750

3750

3750

3750

3.

Alytaus r. savivaldybė                        

8100

2025

2025

2025

2025

4.

Anykščių r. savivaldybė                     

8100

2025

2025

2025

2025

5.

Birštono savivaldybė       

7900

1975

1975

1975

1975

6.

Biržų r. savivaldybė                            

8100

2025

2025

2025

2025

7.

Druskininkų savivaldybė                      

7900

1975

1975

1975

1975

8.

Elektrėnų savivaldybė                         

7900

1975

1975

1975

1975

9.

Ignalinos r. savivaldybė                      

8100

2025

2025

2025

2025

10.

Jonavos r. savivaldybė                        

8100

2025

2025

2025

2025

11.

Joniškio r. savivaldybė                       

8100

2025

2025

2025

2025

12.

Jurbarko r. savivaldybė                       

8100

2025

2025

2025

2025

13.

Kaišiadorių r. savivaldybė                  

8100

2025

2025

2025

2025

14.

Kalvarijos savivaldybė                       

7900

1975

1975

1975

1975

15.

Kauno m. savivaldybė                          

20300

5075

5075

5075

5075

16.

Kauno r. savivaldybė                          

8100

2025

2025

2025

2025

17.

Kazlų Rūdos savivaldybė                 

7900

1975

1975

1975

1975

18.

Kelmės r. savivaldybė                        

8100

2025

2025

2025

2025

19.

Kėdainių r. savivaldybė                      

8100

2025

2025

2025

2025

20.

Klaipėdos m. savivaldybė                    

15000

3750

3750

3750

3750

21.

Klaipėdos r. savivaldybė                    

8100

2025

2025

2025

2025

22.

Kretingos r. savivaldybė                     

8100

2025

2025

2025

2025

23.

Kupiškio r. savivaldybė                      

8100

2025

2025

2025

2025

24.

Lazdijų r. savivaldybė                         

8100

2025

2025

2025

2025

25.

Marijampolės savivaldybė                    

8100

2025

2025

2025

2025

26.

Mažeikių r. savivaldybė                      

8100

2025

2025

2025

2025

27.

Molėtų r. savivaldybė                         

8100

2025

2025

2025

2025

28.

Neringos savivaldybė                           

6100

1525

1525

1525

1525

29.

Pagėgių savivaldybė                           

7900

1975

1975

1975

1975

30.

Pakruojo r. savivaldybė                     

8100

2025

2025

2025

2025

31.

Palangos m. savivaldybė                      

7900

1975

1975

1975

1975

32.

Panevėžio m. savivaldybė                   

15000

3750

3750

3750

3750

33.

Panevėžio r. savivaldybė                    

8100

2025

2025

2025

2025

34.

Pasvalio r. savivaldybė                       

8100

2025

2025

2025

2025

35.

Plungės r. savivaldybė                        

8100

2025

2025

2025

2025

36.

Prienų r. savivaldybė                                  

8100

2025

2025

2025

2025

37.

Radviliškio r. savivaldybė                  

8100

2025

2025

2025

2025

38.

Raseinių r. savivaldybė                       

8100

2025

2025

2025

2025

39.

Rietavo savivaldybė                            

7900

1975

1975

1975

1975

40.

Rokiškio r. savivaldybė                      

8100

2025

2025

2025

2025

41.

Skuodo r. savivaldybė                        

8100

2025

2025

2025

2025

42.

Šakių r. savivaldybė                           

8100

2025

2025

2025

2025

43.

Šalčininkų r. savivaldybė                    

14000

3500

3500

3500

3500

44.

Šiaulių m. savivaldybė                        

15000

3750

3750

3750

3750

45.

Šiaulių r. savivaldybė                         

8100

2025

2025

2025

2025

46.

Šilalės r. savivaldybė                          

8100

2025

2025

2025

2025

47.

Šilutės r. savivaldybė                          

8100

2025

2025

2025

2025

48.

Širvintų r. savivaldybė                        

8100

2025

2025

2025

2025

49.

Švenčionių r. savivaldybė                   

8100

2025

2025

2025

2025

50.

Tauragės r. savivaldybė                       

8100

2025

2025

2025

2025

51.

Telšių r. savivaldybė                           

8100

2025

2025

2025

2025

52.

Trakų r. savivaldybė                           

8100

2025

2025

2025

2025

53.

Ukmergės r. savivaldybė                    

8100

2025

2025

2025

2025

54.

Utenos r. savivaldybė                         

8100

2025

2025

2025

2025

55.

Varėnos r. savivaldybė                       

8100

2025

2025

2025

2025

56.

Vilkaviškio r. savivaldybė                  

8100

2025

2025

2025

2025

57.

Vilniaus m. savivaldybė                       

26200

6550

6550

6550

6550

58.

Vilniaus r. savivaldybė                        

14000

3500

3500

3500

3500

59.

Visagino m. savivaldybė                    

18000

4500

4500

4500

4500

60.

Zarasų r. savivaldybė                          

8100

2025

2025

2025

2025

 

Iš viso

562000

140500

140500

140500

140500

 

Pastaba.

Lėšos pervedamos pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programą „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ (kodas 01. 008).

Veiklos plano priemonė „Vykdyti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę bei iniciatyvas“ (kodas 01.008.03.01.02), finansavimo šaltinis „Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatymu“ (kodas 1.7.1.1.1.).

Valstybės funkcija „Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos“ (kodas 01.06.01.02.).

Šios dotacijos skirtos savivaldybėms einamiesiems tikslams, išlaidų ekonominis straipsnis 2.5.3.1.1.2

 

 

______________________________