Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR RANGO SUTEIKIMO

 

2020 m. birželio 26 d. Nr. 1K-324

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 5 dalimi, 62 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus Dariaus Jauniškio 2020 m. birželio 2 d. teikimą:

1) s k i r i u Kęstutį Budrį Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotoju penkeriems metams;

2) s u t e i k i u Kęstučiui Budriui antrą rangą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda