LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 KOVO 12 D. SPRENDIMO NR. V-513 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI BANDOMĄJĮ SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-587

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Įpareigoti Akmenės rajono, Alytaus miesto, Birštono, Biržų rajono, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių (toliau – savivaldybės) administracijų direktorius iki 2021 m. kovo 31 d. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programą (toliau – mokykla), bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) namų ūkių ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6 (toliau – bandomasis tyrimas).“

1.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nenurodytų savivaldybių (toliau – savivaldybės) administracijų direktorius iki 2021 m. kovo 31 d. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programą (toliau – mokykla), bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) namų ūkių ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6 (toliau – bandomasis tyrimas).“

1.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pavesti Kauno GMP:

11.1. vykdyti mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų registraciją kaupinių PGR tyrimo ėminio paėmimui ir kaupinių PGR tyrimo užsakymų suvedimą į formą E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ bei atsakymų suvedimą į formą E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“, kai kaupinių PGR tyrimus atliekančios laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia į VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties valdomą informacinę sistemą, ir perdavimą į ESPBI IS, patvirtinant elektroniniu parašu;

11.2. teigiamo tyrimo rezultato atveju – organizuoti mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų informavimą apie tyrimo rezultatus ir registravimą PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is);“.

2. N u s t a t a t a u, kad šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys