Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl NIDOS GRUNSKIENĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINE PROKURORE

 

2021 m. sausio 14 d. Nr. 1K-490

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 118 straipsnio penktąja dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. XIV-91 „Dėl pritarimo Nidos Grunskienės skyrimui Lietuvos Respublikos generaline prokurore“,

s k i r i u Nidą Grunskienę Lietuvos Respublikos generaline prokurore penkeriems metams.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda