VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. GARANTINIO FONDO ĮMOKŲ PERVEDIMO Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SĄSKAITĄ

 

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. VA-174/V-720

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi ir 24 straipsnio 4 dalimi,

n u s t a t o m e, kad:

1. Už laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos darbdavių lėšos, per vieną darbo dieną įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžinus mokėtojams permokas ar kitas grąžintinas sumas, kitą darbo dieną pervedamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitą Nr. LT604010051003830622, esančią AB DNB banke. Mokėjimo nurodymo paskirtyje nurodoma „Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos įmokos“.

2. Biudžetiniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šio įsakymo 1 punkte nurodytų įmokų, įmokėtų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, likutis pervedamas atskiru mokėjimo nurodymu. Mokėjimo nurodymo paskirtyje nurodoma „Už praėjusius metus“.

3. Šio įsakymo 1 punkte nurodytos lėšos, gautos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per pirmas 2 darbo dienas naujiems biudžetiniams metams prasidėjus, pervedamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininkas                                                                                                        Dainoras Bradauskas

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktorius                                                                                                        Mindaugas Sinkevičius