LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS METAIS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-863

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 100 metų nuo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 1919 m. birželio 27 d.;

pabrėždamas Lietuvos šaulių sąjungos indėlį Nepriklausomybės kovose ir siekdamas pagerbti Lietuvos šaulių sąjungos narių, kovojusių  prieš sovietų okupaciją, žuvusių sovietų lageriuose, tremtyje, atminimą;

gerbdamas Lietuvos šaulių sąjungos puoselėjamas savanorystės tradicijas, suprasdamas jų svarbą kultūrai, švietimui, visuomenės gyvenimui ir valstybės gynimui, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos veiklos aktualumą;

vertindamas Lietuvos šaulių sąjungos indėlį stiprinant Lietuvos saugumą ir skatinant patriotiškumą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Lietuvos šaulių sąjungos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2018 m. rugsėjo 1 d. parengti ir patvirtinti Lietuvos šaulių sąjungos metų programą;

2) numatyti lėšų 2019 metų valstybės biudžete Lietuvos šaulių sąjungos metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis