LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 8 D. NUTARIMO NR. 699 „Dėl ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 695

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“:

1. Papildyti priedą 56 punktu:

„56.

Akcinė bendrovė „Problematika“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija“.

 

2. Papildyti priedą 57 punktu:

„57.

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija“.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                           Žygimantas Vaičiūnas