Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIO SKYRIMO

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1K-372

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi,

s k i r i u Valstybės apdovanojimų tarybos nariu trejiems metams Lietuvos valstybės ordino kavalierių Egidijų Jarašiūną.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda