LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METAIS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2657

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pabrėždamas, kad mokinių lietuvių kalbos žinios prastėja;

vertindamas lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą;

siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Lietuvių kalbos kultūros metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Lietuvių kalbos kultūros metų komisiją, kuri iki 2016 m. lapkričio 15 d. parengtų Lietuvių kalbos kultūros metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvių kalbos kultūros metų komisijos patvirtintai programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė