LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 27 d. Nr. V-666

Vilnius

 

 

1.  Pakeičiu Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Organų transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų)**:

18.1. inksto

18.2. širdies

18.3. plaučių

18.4. kepenų

18.5. kasos ir inksto komplekso

18.6. širdies ir plaučių komplekso“;

1.2. Papildau nauju 21 punktu:

„21. Audinių transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų):

21.1. raumeninių ir kaulinių audinių

21.2. ragenos”;

1.3. Papildau nauju 22 punktu:

„22. Ląstelių transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų): ”

22.1. Alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija

22.2. Autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija”;

1.4.  Pakeičiu antrąjį paaiškinimą po Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu ir jį išdėstau taip:

„** licencijoje nurodomi konkretūs paslaugos etapai pagal specialiuosius organų transplantacijos reikalavimus.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė