VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPTAUTINĖS STATISTINĖS LIGŲ IR SVEIKATOS SUTRIKIMŲ KLASIFIKACIJOS, MEDICININIŲ INTERVENCIJŲ KLASIFIKACIJOS, KODAVIMO STANDARTŲ BEI PAPILDOMŲ LIETUVOS KODAVIMO STANDARTŲ PAKEITIMO IR PASKELBIMO

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. 1K-96

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ 3 punktu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-229 „Dėl Medicininių intervencijų klasifikacijos naudojimo“ 2 punktu ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendaciją dėl kodų U07.1 ir U07.2 naudojimo COVID-19 ligos atveju:

1. Pavedu Klinikinio kodavimo skyriui atlikti Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), Medicininių intervencijų klasifikacijos, Kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimus, susijusius su kodų U07.1 ir U07.2 pavadinimų pakeitimu, ir paskelbti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

2. Nustatau, kad patikslinti dokumentai – TLK-10-AM, Medicininių intervencijų klasifikacija, Kodavimo standartai bei papildomi Lietuvos kodavimo standartai – įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 1 d.

3. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras Kacevičius