LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2005 m. balandžio 27 d. įsakymO Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 7 d. Nr. V-274

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo:

1.1. Pakeičiu 1.12.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.12.5

Kraujo limfocitų atsako į stimuliaciją Mycobacterium tuberculosis antigenais įvertinimas pagal gama interferono išskyrimą (atliekamas vykdant žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėseną)

Vienas tyrimas

41,88“

 

1.2. Papildau nauju 1.15 papunkčiu:

„1.15

ProsignaTM genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas*******

Vienas tyrimas

1 608,89

 

 

1.3. Buvusius 1.15–1.17 papunkčius laikau atitinkamai 1.16–1.18 papunkčiais.

1.4. Pakeičiu 1.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.18

Tuberkuliozės diagnostiniai tyrimai********:

1.18.1

Greitasis genetinis molekulinis tyrimas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui rifampicinui ištirti

Vienas tyrimas

68,81

1.18.2

Greitasis genetinis molekulinis tyrimas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui izoniazidui ištirti

Vienas tyrimas

144,30

1.18.3

Greitasis genetinis molekulinis tyrimas jautrumui antraeiliams vaistams nuo tuberkuliozės ištirti

Vienas tyrimas

149,93

1.18.4

Kraujo limfocitų atsako į stimuliaciją Mycobacterium tuberculosis antigenais įvertinimas pagal gama interferono išskyrimą (atliekamas diagnozuojant vaikų tuberkuliozę)

Vienas tyrimas

41,88“

 

 

1.5. Papildau pastaba *******:

„******* ProsignaTM genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl Krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.6. Papildau pastaba ********:

„******** Tuberkuliozės diagnostiniai tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už šio įsakymo 1 punkte nurodytus brangiuosius tyrimus, atliekamus nuo 2022 m. vasario 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys