Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI JONĄ MAKAUSKĄ VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIU

 

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 1K-805

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui nuo 2017 m. sausio 3 d. skirti Joną MAKAUSKĄ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu penkeriems metams.

 

2 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidentės vyriausiajai patarėjai Linai Antanavičienei pateikti šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė