Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2018 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. 271

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis         

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 271

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2018 METŲ SĄMATA

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Suma, tūkst. eurų

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,

iš jų:

492 662

1.

programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“ finansuoti,

iš jų:

53 054

1.1.

šiai programai 2017 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis, neviršijantis 2017 metais skirtos sumos

3 054

2.

transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai,

iš jų:

33 860

2.1.

šiai veiklai 2017 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis, neviršijantis 2017 metais skirtos sumos

6 731

3.

valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė rekonstravimui ir estakados šio kelio užliejamajame ruože naujos statybos techninio darbo projekto parengimui, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti

10 000

4.

su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti (2017 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis, neviršijantis 2017 metais skirtos sumos)

42

5.

skoloms, susidariusioms už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, kurių vertė neviršijo 2017 metais planuotų asignavimų, sumokėti

18 946

6.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti,

iš jų:

244 894

6.1.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų (išskyrus 6.2–6.6 papunkčiuose numatytas veiklas)

160 666

6.2.

valstybės įmonei „Kelių priežiūra“ (tarp jų gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti)

79 000

6.3.

Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti

31

6.4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotai viešajai įstaigai (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 5 dalis)

1 750

6.5.

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti

1 047

6.6.

akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti

2 400

7.

vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų,

iš jų:

113 028

7.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, taip pat privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams – 4 procentai,

iš jų:

4 521

7.1.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų keliams

2 200

7.1.2.

pasienio keliams

521

7.1.3.

privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų keliams

1 800

7.2.

vietinės reikšmės kelių (gatvių), kurių sąrašą kasmet sudaro ir raštu suderinęs su vidaus reikalų ministru tvirtina susisiekimo ministras, tiksliniam finansavimui – 20 procentų,

iš jų:

22 606

7.2.1.

pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo plėtojimo, rekonstravimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais – 90 procentų

20 345

7.2.2.

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 10 procentų

2 261

7.3.

likusi lėšų dalis – 76 procentai Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu paskirstoma taip:

85 901

7.3.1.

miestų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 35 procentai

30 065

7.3.2.

kitoms savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 65 procentai

55 836

8.

valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas)

18 838

 

––––––––––––––––––––