LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2017 m. kovo 13 d. Nr. V-83

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis,  įgyvendindamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į Aukštadvario žemės ūkio mokyklos 2017 m. vasario 2 d. prašymą, Mažeikių politechnikos mokyklos 2017 m. sausio 25 d. prašymą Nr. D3-18, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro 2017 m. sausio 25 d. prašymą Nr. S1-86(1.14), Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2017 m. sausio 26 d. prašymą Nr. D2-12:

 

1.    T v i r t i n u pridedamus:

 

1.1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto sąrašą;

 

1.2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo turto sąrašą.

2.    P e r d u o d u valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įsakymo 1 punkte nurodytą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (be likutinės vertės) ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 3251,46 euro (trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras keturiasdešimt šeši centai):

2.1. Mažeikių politechnikos mokyklai (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės, trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 962,51 euro (devyni šimtai šešiasdešimt du eurai penkiasdešimt vienas centas);

2.2. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklai (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės, trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 743,87 euro (septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai aštuoniasdešimt septyni centai);

2.3. Radviliškio technologijos ir verslo mokymo centrui (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės, trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 688,24 euro (šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai dvidešimt keturi centai);

2.4. Aukštadvario žemės ūkio mokyklai (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės, trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 856,84 euro (aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai aštuoniasdešimt keturi centai).

3.    Į g a l i o j u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Joną Račiūną pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

4.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui Dainiui Miškiniui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Egidijus Skrodenis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-83

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Priimančio subjekto pavadinimas

Turto pavadinimas

Valstybinis numeris

Automobilio identifikacinis numeris

Inventorinis numeris

Turto vienetų skaičius

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Likutinė vertė

2017-01-01, eurais

1.

Mažeikių politechnikos mokykla

Lengvasis automobilis ŠKODA SUPERB

CES964

TMBCR23U179009776

2000

1

20493,51

0

2.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Lengvasis automobilis ŠKODA OKTAVIA

BDE241

TMBCD21Z862145262

708

1

17666,82

0

3.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Lengvasis automobilis ŠKODA OKTAVIA

ECB247

TMBCS21Z182190505

2002

1

15929,10

0

4.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Lengvasis automobilis ŠKODA OKTAVIA

ECB248

TMBCS21Z482189817

2003

1

15929,10

0

 

Iš viso

0

______________________________________

 


 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių  direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-83

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PERDUODAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Priimančio subjekto pavadinimas

Turto pavadinimas

Inventorinis numeris

Mato vienetas

Kiekis, vienetais

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Bendra įsigijimo vertė, eurais

1.

Mažeikių politechnikos mokykla

Akumuliatorius

9852

vnt.

1

73,85

73,85

2.

Mažeikių politechnikos mokykla

Gesintuvas miltelinis GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

3.

Mažeikių politechnikos mokykla

Padangos žieminės 205/55R16 UG ICE+

9958

vnt.

4

111,5

446,00

4.

Mažeikių politechnikos mokykla

Padangos vasarinės 205/55R16 PRIMHP

9629

vnt.

4

107,16

428,64

5.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Akumuliatorius

9852

vnt.

1

73,85

73,85

6.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Gesintuvas miltelinis GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

7.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Padangos žieminės

11086

vnt.

4

102

408,00

8.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Padangos vasarinės

11194

vnt.

4

62

248,00

9.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Laisvų rankų įranga MK19200

9973

vnt.

1

245,89

245,89

10.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Gesintuvas miltelinis GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

11.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Padangos žieminės

10116

vnt.

4

88,62

354,48

 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Akumuliatorius S4 008

10014

vnt.

1

73,85

73,85

12.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Laisvų rankų įranga MK19200

10067

vnt.

1

245,02

245,02

13.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Gesintuvas miltelinis GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

14.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Padangos žieminės

11182

vnt.

2

79,9

159,80

15.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Padangos žieminės 195/65R15 X-ICE3

9914

vnt.

2

95

190,00

16.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Padangos vasarinės

11085

vnt.

4

62

248,00

Iš viso

3251,46

 

______________________________________