herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS

TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-253

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ 1.1 papunktį;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo“ 1.1 papunktį;

2.3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-308 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo“ 1.1 papunktį.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas


 

patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-253

 

šiaulių miesto švietimo įstaigų IR pedagoginės psichologinės

tarnybos MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis / laikas

Kaina Eur

1.  

Kopijavimas

 

 

 

1.1.

A4 formatas

1 lapas

0,05

 

1.2.

A3 formatas

1 lapas

0,10

2.  

Kopijavimas kliento pateiktame popieriuje

 

 

 

2.1.

A4 formatas

1 lapas

0,02

 

2.2.

A3 formatas

1 lapas

0,05

3.  

Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas

1 kompaktinis diskas

0,40

4.  

Spausdinimas (spausdintuvu)

 

 

 

4.1. A4 formatas (nespalvotas tekstas)

1lapas

0,05

 

4.2. A4 formatas (spalvotas tekstas)    

1lapas

0,40

5.  

Nuskaitymas

A4 formatas

1lapas

0,15

6.  

Laminavimas

1 vnt.

0,30

7.  

Įrišimas

1 vnt.

0,60

8.  

Mokinio savarankiškas darbas kompiuteriu

1 val.

0,30

9.  

Faksogramos siuntimas ar gavimas

1 lapas

0,30

10.

Patalpų nuoma:

 

 

 

10.1.

sporto salė

1 val.

12,00/1,70*

 

10.2.

aktų salė

1 val.

9,00/1,00*

 

10.3.

kompiuterių klasė (10 kompiuterių)

1 val.

10,00/1,40*

 

10.4.

klasė (kabinetas)

1 val.

6,00/1,00*

 

10.5.

treniruoklių salė

1 asmeniui 1 mėn.

9,00

 

10.6.

valgyklos salė

1 val.

6,00

 

10.7.

sporto salė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

1 val.

10,00/1,40*

 

10.8.

konferencijų salė

1 val.

10,00

11.

Dirbtinės dangos stadiono nuoma be apšvietimo:

 

 

 

11.1.

treniruotėms ir varžyboms visa aikštė

1 val.

20,00/5,00*

 

11.2.

treniruotėms ir varžyboms pusė aikštės

1 val.

12,00/3,00*

12.

Dirbtinės dangos stadiono nuoma su apšvietimu:

 

 

 

12.1.

treniruotėms ir varžyboms visa aikštė

1 val.

25,00/10,00*

 

12.2.

treniruotėms ir varžyboms pusė aikštės

1 val.

17,00/8,00*

13.

Inventoriaus nuoma:

 

 

 

13.1.

kompiuterinis projektorius

1 val.

1,20

 

13.2.

kompiuterinis projektorius

1 para

14,50

 

13.3.

nešiojamasis kompiuteris

1 val.

1,20

 

13.4.

nešiojamasis kompiuteris

1 para

14,50

 

13.5.

skaitmeninis fotoaparatas

1 val.

0,30

 

13.6.

skaitmeninis fotoaparatas

1 para

3,00

 

13.7.

nešiojamasis ekranas

1 val.

0,30

 

13.8.

nešiojamasis ekranas

1 para

3,00

 

13.9.

nešiojamasis grafoprojektorius

1 val.

0,30

 

13.10.

nešiojamasis grafoprojektorius

1 para

3,00

 

13.11.

įgarsinimo aparatūra

1 val.

1,20

 

13.12.

įgarsinimo aparatūra

1 para

14,50

 

13.13.

sportinių varžybų elektroninio pasižymėjimo sistema

1 val.

 

3,00

 

 

13.14.

sportinių varžybų elektroninio pasižymėjimo sistema

1 para

30,00

 

13.15.

palapinė

1 para

10,00

14.

Neformalieji užsienio kalbų kursai vienam asmeniui:

 

 

 

14.1.

vaikui

1 akad. val.

2,00

 

14.2.

suaugusiam asmeniui

1 akad. val.

3,00

15.

Neformalieji užsiėmimai vienam asmeniui:

 

 

 

15.1.

dienos stovykla

1diena (6 val. su maitinimu)

 

9,00

 

15.2.

pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą (ne mažiau kaip 8 asmenų grupė)

1 akad. val.

7,00

 

15.3.

užsiėmimai klubuose, būreliuose naudojant įrenginius (įvairias stakles, siuvimo mašinas ir pan.)

1 akad. val.

 

 

3,00

 

15.4.

kiti neformalieji užsiėmimai

1 akad. val.

1,20

16.

Nakvynė Jaunųjų turistų centro nakvynės namuose

1 para

5,00

17.

Sportinių žemėlapių sudarymas ir gamyba:

 

 

 

17.1.

A5 formato

1 lapas

0,50

 

17.2.

A4 formato

1 lapas

1,0

 

17.3.

A3 formato

1 lapas

2,0

18.

Bilietas į Katinų muziejų ir į gyvūnų kampelį Jaunųjų gamtininkų centre:

 

 

 

18.1.

mokiniui, studentui, pensininkui (pateikus pažymėjimą)

1 vnt.

1,00

 

18.2.

suaugusiam asmeniui

1 vnt.

1,50

 

18.3.

ikimokyklinio amžiaus vaikui, globos ir vaikų namų auklėtiniui, neįgaliam asmeniui, Lietuvos Respublikos muziejininkui, mokytojui, lydinčiam mokinių grupes, asmeniui, slaugančiam neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos poreikis (pateikus pažymėjimą)

1 vnt.

nemokamai

19.

Jaunųjų gamtininkų centro paslaugos vienam asmeniui:

 

 

 

19.1.

jodinėjimas žirgais:

 

 

 

19.1.1.

jojimo aikštelėje

5 min.

1,50

 

19.1.2.

jojimo aikštelėje

15 min.

3,00

 

19.1.3.

jojimo aikštelėje

30 min.

6,00

 

19.1.4.

jojimo aikštelėje

1 val.

9,00

 

19.1.5.

parke lydint treneriui

1 val.

15,00

 

19.2.

pasivažinėjimas karieta, vežimaičiu (rogėmis):

 

 

 

19.2.1.

renginių metu vienam asmeniui

5 min.

1,00

 

19.2.2.

po Talkšos ir Salduvės parkų  teritoriją

1 val.

24,00

 

19.2.3.

po Šiaulių miestą

1 val.

70,00

 

19.3.

neformalieji užsiėmimai (jodinėjimas) vienam asmeniui:

 

 

 

19.3.1.

mokomoji grupė (nuo 4 iki 8 asmenų)

8 val./mėn.

 

46,00

 

19.3.2.

individualusis užsiėmimas

1 val.

13,00

 

19.4.

iškylos žirgais organizavimas

(10 asmenų grupei):

 

 

 

19.4.1.

darbo dienomis

1 val.

už papildomą valandą

45,00

 

10,00

 

19.4.2.

švenčių ir poilsio dienomis

1 val.

už papildomą valandą

60,00

 

10,00

 

19.5.

žirgo laikymas ir priežiūra

(pašarai žirgo savininko)

1 mėn.

72,00

 

19.6.

žirgo laikymas ir priežiūra

(pašarai įstaigos)

1 mėn.

130,00

 

19.7.

žirgų gabenimo priekabos nuoma

1 val.

6,00

 

19.8.

žirgų gabenimo priekabos nuoma

1 para

29,00

 

19.9.

žirgų ir aplinkos paruošimas fotosesijai

su vienu žirgu 1 val.

22,00

 

19.10.

žirgų ir aplinkos paruošimas fotosesijai

su dviem žirgais 1 val.

44,00

20.

Neformalusis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose (10 vaikų grupei)

1 val.

6,00

21.

Pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugos vienam asmeniui:

 

 

 

21.1.

psichologo, surdopedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo konsultacija

1 val.

18,00

 

21.2.

neurologo, socialinio pedagogo konsultacija

1 val.

16,00

 

21.3.

psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas  (WISC-III LT metodika – nuo 6 iki 16 metų)

4 val.

72,00

22.

Šiaulių miesto specialiųjų mokyklų, turinčių bendrabučius, nakvynės paslaugos vienam asmeniui:

 

 

 

22.1.

nakvynė šildymo sezono metu           

1 para

6,00

 

22.2.

nakvynė (5 paros ir ilgiau) šildymo sezono metu

1 para

5,20

 

22.3.

nakvynė ne šildymo sezono metu

1 para

4,60

 

22.4.

nakvynė (5 paros ir ilgiau) ne šildymo sezono metu

1 para

4,00

23.

Šiaulių sanatorinės mokyklos užsiėmimai baseine:

 

 

 

23.1.

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikui su lydinčiuoju asmeniu

1 val.

3,50

 

23.2.

mokiniui su lydinčiuoju asmeniu

1 val.

4,00

 

23.3.

mokiniui, studentui, pensininkui, neįgaliajam (pateikus pažymėjimą)

1 val.

1,70

 

23.4.

mokinių, studentų, pensininkų, neįgaliųjų (pateikus pažymėjimą) 12 asmenų grupei

1 val.

17,00

 

23.5.

suaugusiam asmeniui

1 val.

3,00

 

23.6.

vieno plaukimo tako nuoma 12 suaugusių asmenų grupei

1 val.

30,00

 

23.7.

vaikui su gydomosios kūno kultūros specialistu (10 asmenų grupė)            

1 akad. val.

2,30

 

23.8.

abonementas mokiniui

8 val.

10,40

 

23.9.

abonementas suaugusiam asmeniui

8 val.

17,40

 

23.10.

sporto ir švietimo įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, ugdytiniams su savo treneriu (pasirašius sutartį) vienam asmeniui 

1 akad. val.

 

0,50/0,50*

24.

Dalyvavimas renginyje (varžybose, festivalyje, konkurse):

 

 

 

24.1.

vaikams ir mokiniams

1 asmeniui

5,80

 

24.2.

suaugusiems asmenims

1 asmeniui

7,20

 

24.3.

asmenų grupei

iki 5 asmenų imtinai

29,00

 

24.4.

festivalio asmenų grupei

daugiau nei 5 asmenų grupei

58,00

 

24.5.

konkurso asmenų grupei

daugiau nei 5 asmenų grupei

87,00

25.

Bilietas į renginį (varžybos, festivalis, konkursas, teatro ar muzikinio būrelio pasirodymas), skirtą:

 

 

 

25.1.

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams

1 asmeniui

1,00

 

25.2.

5-12 klasių mokiniams

1 asmeniui

1,50

 

25.3.

suaugusiems asmenims

1 asmeniui

3,00

 

25.4.

suaugusiems asmenims į sportinių šokių varžybas

1 asmeniui

4,30

26.

Vienos dalies koncerto, spektaklio organizavimas:

 

 

 

26.1.

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams

1 renginys

29,00

 

26.2.

mokiniams

1 renginys

87,00

27.

Dviejų dalių koncerto, spektaklio organizavimas:

 

 

 

27.1.

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams

1 renginys

58,00

 

27.2.

mokiniams

1 renginys

116,00

28.

Koncerto, spektaklio organizavimas suaugusiems asmenims

1 renginys

145,00

29.

Dalyvavimas Jaunųjų turistų centro organizuojamose varžybose:

 

 

 

29.1.

trumpoje trasoje

1 asmeniui

3,00

 

29.2.

vidutinėje trasoje

1 asmeniui

5,00

 

29.3.

ilgoje ir maratono trasoje

1 asmeniui

7,00

 

29.4.

turizmo technikos trasoje

1 asmeniui

3,00

 

29.5.

turizmo technikos trasoje

komandai (4 ir daugiau asmenų)

12,00

30.

Užsiėmimai lopšelio-darželio „Žiogelis“ baseine (30 min.)

1 vaikui

2,00

31.

Nakvynė švietimo įstaigoje (1 vieta be čiužinio ir patalynės)

1 asmeniui

1,80

32.

Suaugusiųjų mokykloje pakartotinai besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą:

 

 

 

32.1.

besimokantiems grupėje, kurioje yra ne mažiau kaip 5 mokiniai:

 

 

 

32.1.1.

9 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

145,00

 

32.1.2.

8 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

129,00

 

32.1.3.

7 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

113,00

 

32.1.4

6 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

96,00

 

32.1.5.

5 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

81,00

 

32.1.6.

4 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

64,00

 

32.1.7.

3 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

49,00

 

32.1.8.

2 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

32,00

 

32.1.9.

1 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

16,00

 

32.2.

individualiai besimokantiems:

 

 

 

32.2.1.

9 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

724,00

 

32.2.2.

8 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

645,00

 

32.2.3.

7 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

565,00

 

32.2.4

6 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

478,00

 

32.2.5.

5 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

405,00

 

32.2.6.

4 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

319,00

 

32.2.7.

3 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

246,00

 

32.2.8

2 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

159,00

 

32.2.9.

1 val. per savaitę

1 asmeniui 1 m. m.

80,00

 

*Kaina taikoma tik tiems neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina akredituotas Šiaulių miesto savivaldybės NVŠ programas, iš dalies finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

_________________________________