Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl SAULIAUS SKVERNELIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRU PIRMININKU

 

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-796

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 4 punktu, 92 straipsnio pirmąja dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą,

1) s k i r i u Saulių SKVERNELĮ Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku;

2) p a v e d u Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui SKVERNELIUI ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir pateikti jos sudėtį man tvirtinti.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė