LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energEtikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 D. įsakymo Nr. 1-182 „dėl centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. gegužės 18 d. Nr. 1-125

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 1-182 „Dėl centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ ir šio įsakymo 2 punktą pripažįstu netekusiu galios.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                          Rokas Masiulis