http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO nR. 1K-40 dĖL VAISTINĖJE BŪTINŲ TURĖTI KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 12 d. Nr. 1K-79

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2017 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-772 „Dėl 2017 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedą „Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašas“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. kovo 16 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                      Jūratė Sabalienė

 

Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir

kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių

išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo

2 priedas

 

VAISTINĖJE BŪTINŲ TURĖTI KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Medicinos pagalbos priemonių grupė

Prekės ID

Prekės pavadinimas

1.1

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9000913

FreeStyle Lite 50 vnt. (Abbott Diabetes Care Ltd)

1.2

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9003971

FreeStyle Optium 50 vnt. (Abbott Diabetes Care Ltd)

1.3

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9004139

On-Call Vivid 50 vnt. (Acon Laboratories, Inc.)

1.4

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9003643

On-Call Resolve 50 vnt. (Acon Laboratories, Inc.)

1.5

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9004926

VivaChek Ino 50 vnt. (VivaChek Laboratories, INC.)

1.6

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9004246

One Touch Select test strips 50 vnt. (LifeScan Europe)

1.7

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9004989

Accu-Chek Instant 25 vnt. (Roche Diabetes Care AG)

1.8

Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (nekalibruojamos)

9004557

Accu-Chek Active Test Strips 25 vnt. (Roche Diabetes Care AG)

2.1

Sauskelnės suaugusiesiems (anatominės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)

9005114

SENI Classic Plus Large 30 vnt. (TZMO SA)

2.2

Sauskelnės suaugusiesiems (anatominės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)

9004533

INDASLIP PREMIUM L10 20 vnt. (Laboratorios Indas SAU)

2.3

Sauskelnės suaugusiesiems (anatominės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)

9004873

TENA Slip Plus XL 30 vnt. (SCA Hygiene Products)

3.1

Sauskelnės suaugusiesiems (anatominės vidutinės, sugeriamumas daugiau kaip  2500 ml)

9005113

SENI Classic Plus Medium 30 vnt. (TZMO SA)

3.2

Sauskelnės suaugusiesiems (anatominės vidutinės, sugeriamumas daugiau kaip  2500 ml)

9004775

MoliCare Premium Slip super plus medium (2859 ml) 30 vnt. (Paul Hartmann AG)

4

Sauskelnės suaugusiesiems (kelnaitės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml)

9005016

Dailee Pant Premium Normal L (1200 ml) 14 vnt. (Drylock Technologies NV)

5

Sauskelnės suaugusiesiems (kelnaitės vidutinės, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml)

9005035

iD Pants, Plus, M (1625 ml) 14 vnt. (Ontex BVBA)

______________________