vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ 2019 METAMS TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. O3E-403

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 16 dalimi, Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau ‒ Komisija) 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Amber Grid“ 201m. lapkričio 19 d. raštą Nr. 7-291-999 bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2018 m. lapkričio 21 d. pažymą Nr. O5E-320 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2019 metams tvirtinimo“, Komisija nutaria:

1. Nustatyti 20/80 perdavimo paslaugos pajamų padalinimo tarp įleidimo ir išleidimo taškų proporciją, taikomą pagrindiniam tinklui.

2. Pritarti Klaipėdos DAS įleidimo taškui taikomos 75 proc. nuolaidos dydžiui bei numatyti nesurinktos pajamų dalies dėl nuolaidos taikymo, kompensavimą Kotlovkos DAS ir Kiemėnų DAS gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose.

3. Patvirtinti akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo kainas, kurios bus taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

3.1. Ilgalaikių nepertraukiamų perdavimo pajėgumų paslaugų kainas:

3.1.1. įleidimo taškuose:

3.1.1.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje – 9,56 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.1.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, per kurį perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje – 43,46 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.1.3. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, per kurį perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje – 43,46 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.2. išleidimo taškuose:

3.1.2.1. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, per kurį perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje – 152,95 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.2.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, per kurį perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje:

3.1.2.2.1. už pajėgumus – 31,72 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.2.2.2. už perduotą dujų kiekį – 0,07 Eur/MWh;

3.1.2.3. vidiniame išleidimo taške:

3.1.2.3.1. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems iki 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį:

3.1.2.3.1.1. už užsakomus pajėgumus – 101,60 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.2.3.1.2. už perduotą dujų kiekį – 0,69 Eur/MWh;

3.1.2.3.1.3. už vartojimo pajėgumus – 63,17 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.2.3.2. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems virš 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį:

3.1.2.3.2.1. už užsakomus pajėgumus – 47,29 Eur/(MWh/parą/metus);

3.1.2.3.2.2. už perduotą dujų kiekį – 0,18 Eur/ MWh;

3.1.2.3.2.3. už vartojimo pajėgumus – 63,17 Eur/(MWh/parą/metus).

3.2. Trumpalaikių nepertraukiamų perdavimo pajėgumų paslaugų kainas:

3.2.1. kainas už pajėgumų vienetą:

Pajėgumų vienetas

Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą, Eurais be PVM

Įleidimo taškuose

Išleidimo taškuose

Kotlovkos DAS

Kiemėnų DAS

Klaipėdos DAS

Vidiniame išleidimo taške

Kiemėnų DAS

Šakių DAS

Grupei iki 10,4 TWh1

Grupei virš 10,4 TWh2

Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui:

1 ketv.

MWh / parą / ketvirtį

13,40

13,40

2,95

96,52

96,52

47,14

30,13

2 ketv.

13,54

13,54

2,98

35,56

35,56

47,67

11,10

3 ketv.

13,69

13,69

3,01

30,48

30,48

48,19

9,51

4 ketv.

13,69

13,69

3,01

60,96

60,96

48,19

19,03

Mėnesio (M) ir paros / einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai

(M) MWh / parą / mėnesį           /                     (P) MWh / parą 

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Sausis

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

35,56

1,78

35,56

1,78

18,19

0,63

11,10

0,56

Vasaris

5,00

0,27

5,00

0,27

1,10

0,06

35,56

1,78

35,56

1,78

16,43

0,63

11,10

0,56

Kovas

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

25,40

1,27

25,40

1,27

18,19

0,63

7,93

0,40

Balandis

5,36

0,27

5,36

0,27

1,18

0,06

20,32

1,02

20,32

1,02

17,60

0,63

6,34

0,32

Gegužė

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

13,21

0,66

13,21

0,66

18,19

0,63

4,12

0,21

Birželis

5,36

0,27

5,36

0,27

1,18

0,06

13,21

0,66

13,21

0,66

17,60

0,63

4,12

0,21

Liepa

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

13,21

0,66

13,21

0,66

18,19

0,63

4,12

0,21

Rugpjūtis

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

13,21

0,66

13,21

0,66

18,19

0,63

4,12

0,21

Rugsėjis

5,36

0,27

5,36

0,27

1,18

0,06

13,21

0,66

13,21

0,66

17,60

0,63

4,12

0,21

Spalis

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

20,32

1,02

20,32

1,02

18,19

0,63

6,34

0,32

Lapkritis

5,36

0,27

5,36

0,27

1,18

0,06

20,32

1,02

20,32

1,02

17,60

0,63

6,34

0,32

Gruodis

5,54

0,27

5,54

0,27

1,22

0,06

35,56

1,78

35,56

1,78

18,19

0,63

11,10

0,56

 

3.2.2. kainą už perduotą kiekį išleidimo taškuose:

3.2.2.1. vidiniame išleidimo taške:

3.2.2.1.1. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems iki 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 0,69 Eur/MWh;

3.2.2.1.2. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems virš 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 0,18 Eur/MWh;

3.2.2.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, per kurį perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje 0,07 Eur/MWh;

3.2.3. kainą už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške:

3.2.3.1. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems iki 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 63,17 Eur/(MWh/parą/metus);

2.3.2. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems virš 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 63,17 Eur/(MWh/parą/metus).

3.3. Pertraukiamų perdavimo pajėgumų kainas:

3.3.1. kainą už pajėgumų vienetą:

Pajėgumų vienetas

Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą, Eurais be PVM

Įleidimo taškuose

Išleidimo taškuose

Kotlovkos DAS

Kiemėnų DAS

Klaipėdos DAS

Vidiniame išleidimo taške

Kiemėnų DAS

Šakių DAS

Grupei iki 10,4 TWh

Grupei virš 10,4 TWh

Ilgalaikių pertrau-kiamųjų pajėgumų kainos

MWh/parą/metus

39,11

39,11

8,60

91,44

42,56

137,66

28,55

Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui:

 

1 ketv..

MWh / parą / ketvirtį

12,06

12,06

2,65

86,87

86,87

42,43

27,12

 

2 ketv.

12,19

12,19

2,68

32,00

32,00

42,90

9,99

 

3 ketv.

12,32

12,32

2,71

27,43

27,43

43,37

8,56

 

4 ketv.

12,32

12,32

2,71

54,86

54,86

43,37

17,13

 

Mėnesio (M) ir paros / einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai

 

(M) MWh / parą / mėnesį           /                   (P) MWh / parą 

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

 

Sausis

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

32,00

1,60

32,00

1,60

16,37

0,57

9,99

0,50

 

Vasaris

4,50

0,24

4,50

0,24

0,99

0,05

32,00

1,60

32,00

1,60

14,78

0,57

9,99

0,50

 

Kovas

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

22,86

1,14

22,86

1,14

16,37

0,57

7,14

0,36

 

Balandis

4,82

0,24

4,82

0,24

1,06

0,05

18,29

0,91

18,29

0,91

15,84

0,57

5,71

0,29

 

Gegužė

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

11,89

0,59

11,89

0,59

16,37

0,57

3,71

0,19

 

Birželis

4,82

0,24

4,82

0,24

1,06

0,05

11,89

0,59

11,89

0,59

15,84

0,57

3,71

0,19

 

Liepa

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

11,89

0,59

11,89

0,59

16,37

0,57

3,71

0,19

 

Rugpjūtis

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

11,89

0,59

11,89

0,59

16,37

0,57

3,71

0,19

 

Rugsėjis

4,82

0,24

4,82

0,24

1,06

0,05

11,89

0,59

11,89

0,59

15,84

0,57

3,71

0,19

 

Spalis

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

18,29

0,91

18,29

0,91

16,37

0,57

5,71

0,29

 

Lapkritis

4,82

0,24

4,82

0,24

1,06

0,05

18,29

0,91

18,29

0,91

15,84

0,57

5,71

0,29

 

Gruodis

4,98

0,24

4,98

0,24

1,10

0,05

32,00

1,60

32,00

1,60

16,37

0,57

9,99

0,50

 

 

3.3.2. kainą už perduotą kiekį:

3.3.2.1. vidiniame išleidimo taške:

3.3.2.1.1. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems iki 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 0,69 Eur/MWh;

3.3.2.1.2. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems virš 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 0,18 Eur/ MWh;

3.3.2.2. Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje 0,07 Eur/ MWh;

3.3.3. kainą už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške:

3.3.3.1. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems iki 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 63,17 Eur/(MWh/parą/metus);

3.3.3.2. sistemos naudotojams, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojantiems virš 10,4 TWh atitinkantį dujų kiekį – 63,17 Eur/(MWh/parą/metus).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė