LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ UŽDRAUDIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-245

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato 2015-11-26 raštą Nr. 52-S-62471 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo ribojimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Uždrausti bepiločių orlaivių skrydžius virš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato (toliau – Prienų r. PK) teritorijos:

1. žemės sklypo, unikalus Nr. 996-6001-7019, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK administracinis pastatas);

2. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0474-0885, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK garažas);

3. žemės sklypo, unikalus Nr. 6996-6001-7020, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK garažas);

4. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0474-0896, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK garažas);

5. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0474-1028, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK šaudykla);

6. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0474-0930, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK garažas);

7. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0474-1006, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK garažas);

8. žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0474-0941, esančio adresu: F. Martišiaus g. 1, Prienai (Prienų r. PK garažas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Alvydas Vaicekauskas